Anu Laukkanen profiilikuva
Anu
Laukkanen
tutkijatohtori, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 2959
+358 50 469 8224
Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

taide ja hyvinvointi
tanssi kulttuurina
tunteiden ja affektien tutkimus
etnografia
kulttuurintutkimus
sukupuolentutkimus
feministinen pedagogiikka

Biografia

Työskentelen Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä tutkijatohtorina. Olen valmistunut filosofian tohtoriksi sukupuolentutkimuksesta Turun yliopistossa vuonna 2013. Maisterintutkinnot minulla on folkloristiikasta (Turun yliopisto 1999) sekä etnokoreologiasta (Limerickin yliopisto 2001).

Opetus

Opetuskokemukseni on karttunut erityisesti Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksessa, sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen verkoston Hilman verkkokurssien opettajana sekä feministisen yliopistopedagogiikan koulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana. Olen opettanut myös laadullista tutkimusmetodologiaa tohtorikoulutettaville. Opetan myös tanssintutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen alalta. Väitöskirjaohjattavani ovat folkloristiikan ja kirjoittamisen tohtorikoulutettavia. Tällä hetkellä ohjaan Kulttuurin ja terveyden tutkimusseminaaria Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä, opetan monitieteisessä kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus Asklepioksessa taiteen ja hyvinvoinnin teemoista sekä toimin vierailevana opettajana Taideyliopistossa Feministisen pedagogiikan kurssilla. 

Tutkimus

Tutkin taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta osana sosiaali- ja terveyspalveluja ArtsEqual: Taide julkisena palveluna hankkeessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Olen kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saavat taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä toteutta​​massa taiteellisessa työskentelyssä erilaisten osallistujien kanssa. Kenelle taidetta, taidekasvatusta tai yhteisötaidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjotaan? Kenelle siitä ajatellaan olevan hyötyä ja miksi? Keitä taide sote-palveluissa tosiasiallisesti tavoittaa? Tutkin muun muassa neuvoloissa järjestettävää vauvasirkusta ja yhteisötaidetta asukkaiden kotona. Palvelut tuotetaan kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä, ja tarkastelenkin palveluiden saavutettavuuden lisäksi palveluita osana kolmen suomalaisen kunnan hyvinvoinnin edistämisen toimia.​ 

 

Olen tutkinut Turussa vuosina 2011-2015 toteutetun EVIVA – Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika -ohjelman tavoitteiden, kuten kuntalaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten, muun aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen sekä hyvinvointierojen kaventamisen toteutumista kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen rahoitti Turun kaupunki.

 

Vuonna 2012 valmistuneessa sukupuolentutkimuksen väitöskirjassani ”Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa” (2012) tarkastelin itämaista tanssia Suomessa sosiaalisten erojen, kuten sukupuolen, tuottamisen näyttämönä. Tanssillisissa ja musiikillisissa käytännöissä valtasuhteet ja kulttuuriset normit kietoutuvat kokemukseen ja tunteisiin. Tutkimukseni kysyikin, miten itämaisen tanssin harjoittajat Suomessa käsittelevät, kokevat, tuottavat ja purkavat sellaisia identiteettikategorioihin perustuvia eroja kuten sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys ja kulttuuri. Tein väitöskirjani osana Suomen Akatemian rahoittamaa projektia Häiritsevät erot. Identiteetin, paikan ja vallan feministiset luennat sekä Turun Yliopistosäätiön, Oskar Öflundin ja Alfred Kordelinin säätiöiden tukemana.

 

Juuri nyt teoreettinen ja metodologinen kiinnostukseni kohdistuu tiedon, kokemuksen, affektien ja ruumiillisuuden suhteisiin. Millaista tietoa ympäristöön kietoutunut kehomielemme mahdollistaa? Mikä on affektien merkitys tiedon tuottamisessa, eriarvoisuuden torjumisessa tai tutkimustiedon popularisoimisessa? 

Julkaisut

Järjestä:

Ableismi (2018)

Laukkanen Anu
(D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)

Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (2016)

Heidi Westerlund, Kai Lehikoinen, Anttila Eeva, Pia Houni, Sari Karttunen, Lauri Väkevä, Patrick Furu, Marja Heimonen, Satu-Mari Jansson, Marja-Leena Juntunen, Tuulikki Laes, Liisa Laitinen, Anu Laukkanen, Anne Pässilä
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)