Anu Laukkanen profiilikuva
Anu
Laukkanen
suunnittelija, avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen
FT

Contact

+358 29 450 2540
+358 40 595 9458
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

saavutettavuus
feministinen pedagogiikka
taide ja hyvinvointi
tanssi kulttuurina
etnografia
kulttuurintutkimus
sukupuolentutkimus

Biografia

Työskentelen Avoimen yliopiston suunnittelijana. Olen taustaltani kulttuurintutkija, ja olen perehtynyt erityisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin niin opetuksen kuin taiteen ja kulttuurin kontekstissa. Hyvinvointia koskevat kysymykset ovat myös minulle tärkeitä. Olen valmistunut filosofian tohtoriksi sukupuolentutkimuksesta Turun yliopistossa vuonna 2013. Maisterintutkinnot minulla on folkloristiikasta (Turun yliopisto 1999) sekä etnokoreologiasta (Limerickin yliopisto 2001).

Opetus

Opetuskokemukseni on karttunut erityisesti monitieteisessä kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus Asklepioksessa, Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksessa, sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen verkoston Hilman verkkokurssien opettajana sekä feministisen yliopistopedagogiikan koulutuksen suunnittelijana ja toteuttajana. Olen opettanut myös laadullista tutkimusmetodologiaa tohtorikoulutettaville. Väitöskirjaohjattavani ovat folkloristiikan, kirjoittamisen ja pelitutkimuksen tohtorikoulutettavia. 

 

Tutkimus

Olen tutkinut taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta osana sosiaali- ja terveyspalveluja ArtsEqual: Taide julkisena palveluna -hankkeessa. Hanketta rahoitti Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Olen kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saavat taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä toteutta​​massa taiteellisessa työskentelyssä erilaisten osallistujien kanssa. Kenelle taidetta, taidekasvatusta tai yhteisötaidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjotaan? Kenelle siitä ajatellaan olevan hyötyä ja miksi? Keitä taide sote-palveluissa tosiasiallisesti tavoittaa? Tutkin muun muassa neuvoloissa järjestettävää vauvasirkusta ja yhteisötaidetta asukkaiden kotona. 

Lisäksi olen tutkinut Turussa vuosina 2011-2015 toteutetun EVIVA – Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika -ohjelman tavoitteiden, kuten kuntalaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten, muun aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämisen sekä hyvinvointierojen kaventamisen toteutumista kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen rahoitti Turun kaupunki.

Vuonna 2012 valmistuneessa sukupuolentutkimuksen väitöskirjassani ”Liikuttavat erot. Etnografisia kohtaamisia itämaisessa tanssissa” (2012) tarkastelin itämaista tanssia Suomessa sosiaalisten erojen, kuten sukupuolen, tuottamisen näyttämönä. Tanssillisissa ja musiikillisissa käytännöissä valtasuhteet ja kulttuuriset normit kietoutuvat kokemukseen ja tunteisiin. Tutkimukseni kysyikin, miten itämaisen tanssin harjoittajat Suomessa käsittelevät, kokevat, tuottavat ja purkavat sellaisia identiteettikategorioihin perustuvia eroja kuten sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys ja kulttuuri. Tein väitöskirjani osana Suomen Akatemian rahoittamaa projektia Häiritsevät erot. Identiteetin, paikan ja vallan feministiset luennat sekä Turun Yliopistosäätiön, Oskar Öflundin ja Alfred Kordelinin säätiöiden tukemana.

Julkaisut

Järjestä:

Ableismi (2018)

Laukkanen Anu
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))

Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa (2016)

Heidi Westerlund, Kai Lehikoinen, Anttila Eeva, Pia Houni, Sari Karttunen, Lauri Väkevä, Patrick Furu, Marja Heimonen, Satu-Mari Jansson, Marja-Leena Juntunen, Tuulikki Laes, Liisa Laitinen, Anu Laukkanen, Anne Pässilä
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))