Työpöytä ja tuoleja opiskelutilassa.

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta yhteistyöoppilaitoksissa

Turun yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä oppilaitosten kanssa eri puolilla Suomea. Lisäksi moniin opintoihin voi osallistua verkossa paikkakunnasta riippumatta. Voit valita haluamasi opinnot ja rakentaa opintopolkuja koko opintotarjontaa hyödyntäen.

Yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta itse Turun kampuksella ja Porin yliopistokeskuksessa. Lisäksi opintoja on tarjolla yhteistyöoppilaitoksissa: kesäyliopistoissa, kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa useilla eri paikkakunnilla. Hoitotieteen aineopinnot ovat tarjonnassa myös Satasairaalassa Porissa.

Yhteistyöoppilaitokset voivat tulla mukaan opintojen järjestämiseen ympäri vuoden, joten lisäykset tarjontaan ovat mahdollisia.

Kysy lisätietoja suoraan yhteistyöoppilaitoksesta ja ilmoittaudu ensin oppilaitokseen sen omien aikataulujen mukaan.

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissa 2022 - 2023

Aktiivi-instituutti, Helsinki
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto)
 • Tulevaisuudentutkimus: TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

> Aktiivi-instituutti

Alkio-opisto, Korpilahti
 • Biologia: Ihmisen fysiologia 2 op
 • Historian ja arkeologian perusopintojen jakso: Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op

 • Kieli- ja viestintäopinnot: Ruotsi: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Monikulttuurisuus opintokokonaisuus 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Esineoikeus 7 op (alustava tieto), Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

> Alkio-opisto

Etelä-Karjalan kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op

> Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki
 • Kasvatustiede: Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

> Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki
 • Kasvatustiede, aineopinnot 35 op, Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op
 • Kemia: peruskurssi I 5 op, peruskurssi II 5 op, kemia III 5 op, kemia IV 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op, Ruotsn kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Esineoikeus 7 op (alustava tieto), Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op
 • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op

> Etelä-Pohjanmaan opisto

Helsingin seudun kesäyliopisto
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Oikeustiede: Kansainvälinen oikeus 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Helsingin seudun kesäyliopisto

HEO Kansanopisto, Helsinki
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Esiheoikeus 6 op (alustava tieto), Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

> HEO

Hiiden Opisto, Lohja
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op

> Hiiden Opisto

Hämeen kesäyliopisto
 • Erityispedagogiikka, aineopinnot 35 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Hämeen kesäyliopisto

Joutsenon Opisto
 • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op

> Joutsenon Opisto

Jyväskylän kesäyliopisto
 • Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op
 • Kasvatustiede: Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op

 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Luova kirjoittaminen: Johdatus kirjoittamiseen 5 op

 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op

 • Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op (yhteistyössä Kymenlaakson, Mikkelin ja Snellman-kesäyliopiston kanssa)

> Jyväskylän kesäyliopisto

Järvenpään Opisto
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • Psykologia, perusopintojen opintojaksoja 15 op

> Järvenpään Opisto

Keravan Opisto
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

> Keravan Opisto

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola
 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op (yhteistyössä Porin seudun kansalaisopiston kanssa)
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

> Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirkkonummen kansalaisopisto
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op

> Kirkkonummen kansalaisopisto

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola, Kotka
 • Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op (yhteistyössä Jyväskylän, Mikkelin ja Snellman-kesäyliopiston kanssa)
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Kymenlaakson kesäyliopisto

Laajasalon opisto, Helsinki
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Puheviestinnän perusteet 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op
 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

> Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto
 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Puheviestinnän perusteet 2 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
 • Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintojen jakso: Tekijät, toimijat, kentät 5 op
 • Sosiaalityön perusopintojen jaksoja

> Lahden kansanopisto

Mikkelin kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op (yhteistyössä Jyväskylän, Kymenlaakson ja Snellman-kesäyliopiston kanssa)
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimus: TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

> Mikkelin kesäyliopisto

Omnia, Espoo
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Omnia

> Avoimen yliopiston opinnot Omniassa

Oppimiskeskus Kainula / Kainuun kesäyliopisto, Kajaani
 • Biologia: Ihmisen fysiologia 2 op

 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Kemia: peruskurssi I 5 op, peruskurssi II 5 op

 • Luova kirjoittaminen: Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op

> Kainuun kesäyliopisto

Paasikivi-Opisto, Turku
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op

> Paasikivi-Opisto

Peräpohjolan Opisto, Tornio
 • Psykologia, perusopinnot 25 op

> Peräpohjolan Opisto

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

> Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Porin seudun kansalaisopisto
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op (yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa)

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op
 • Luova kirjoittaminen: Draaman kirjoittaminen 5 op, Proosan kirjoittaminen 5 op
 • Psykologia, perusopinnot 25 op

> Porin seudun kansalaisopisto

Porvoon kansalaisopisto
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

> Porvoon kansalaisopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 23 op

 • Sukupuolentutkimus: Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op

> Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päivölän opisto, Tarttila (Valkeakoski)
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Esineoikeus 6 op (alustava tieto), Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

> Päivölän opisto

Satasairaala, Pori
 • Hoitotiede, aineopinnot 35 op

> Satasairaala
yhteyshenkilö: kehittämisylijohtaja Marita Koivunen, marita.koivunen@satasairaala.fi

Sastamalan Opisto
 • Luova kirjoittaminen: Draaman kirjoittaminen 5 op, Lyriikan kirjoittaminen 5 op, Proosan kirjoittaminen 5 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op
 • Psykologia, perusopintojen opintojaksoja 15 op

> Sastamalan Opisto

Snellman-kesäyliopisto, Kuopio
 • Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op (yhteistyössä Jyväskylän, Kymenlaakson ja Mikkelin kesäyliopiston kanssa)
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Snellman-kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto
 • Biologia: Ihmisen fysiologia 2 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Esineoikeus 6 op (alustava tieto), Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Tietojenkäsittelytiede, Tietotekniikka: Tietotekniikan perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Tampereen kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto
 • Kasvatustiede: Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op, Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op; Kasvatustieteen perusopinnot 25 op myös kesällä 2022
 • Kieli- ja viestintäopinnot (keväällä/kesällä 2022): English: Academic and Professional Skills I 3 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op - kursseja myös kesällä 2022

> Turun kesäyliopisto

Turun kristillinen opisto
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Kasvatustiede: Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus 3 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Inledning till juridisk svenska 2 op, Puheviestinnän perusteet 2 op, Ruotsin valmentava kurssi kauppatieteilijöille 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op
 • Psykologia, perusopinnot 25 op
 • Taloustiede: Taloustieteen perusteet 6 op

> Turun kristillinen opisto

Työväen Akatemia, Kauniainen
 • Monikulttuurisuus, opintokokonaisuus 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Esineoikeus 6 op (alustava tieto), Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op

> Työväen Akatemia

Vaasan kesäyliopisto
 • Erityispedagogiikka, aineopinnot 35 op
 • Johtaminen ja organisointi: Henkilöstöjohtaminen 5 op
 • Lääketiede: Psyykkiset traumat 3 op
 • Psykologia, perusopintojen opintojaksoja 15 op

> Vaasan kesäyliopisto