Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta yhteistyöoppilaitoksissa

Turun yliopiston avoimia yliopisto-opintoja voi opiskella kansalaisopistoissa, kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa eri puolilla Suomea.

Opintoja järjestää noin 30 yhteistyöoppilaitosta vuosittain. Oppilaitokset tuovat opinnot yhä useampien ulottuville omilla alueillaan. Voit valita opintoja ja rakentaa itsellesi sopivia opiskelupolkuja hyödyntämällä koko opintotarjontaa, myös täysin verkossa järjestettäviä opintoja.

Kysy lisätietoja suoraan oppilaitoksesta ja ilmoittaudu ensin oppilaitokseen sen omien aikataulujen mukaan. Oppilaitokset voivat ottaa opintoja tarjontaansa ympäri vuoden, joten lisäykset ovat mahdollisia.

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissa 2023 - 2024

Alkio-opisto, Korpilahti
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Alkio-opisto

Etelä-Karjalan kesäyliopisto
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

> Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki
 • Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

 • Kasvatustieteet: Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op, Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

 • Kemia: Kemian peruskurssi I 5 op, Kemian peruskurssi II 5 op, Kemia III 5 op, Kemia IV 5 op

 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op

 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op

> Etelä-Pohjanmaan opisto

Helsingin aikuisopisto (Aktiivi-instituutti)
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op
 • Tulevaisuudentutkimus: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

> Helsingin aikuisopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op

 • Lääketiede: Stressilääketieteen perusteet 1 op

 • Oikeustiede: Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

 • Tulevaisuudentutkimus opintokokonaisuus 25 op

> Helsingin seudun kesäyliopisto

HEO Kansanopisto, Helsinki
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

 • Psykologian perusopinnot 25 op

> HEO

Hiiden Opisto, Lohja
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op

 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

> Hiiden Opisto

Hämeen kesäyliopisto
 • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Hämeen kesäyliopisto

Joutsenon opisto
 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

> Joutsenon opisto

Jyväskylän kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Jyväskylän kesäyliopisto

Kainuun kesäyliopisto, Osaamiskeskus Kainula, Kajaani
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

 • Kemia: Kemian peruskurssi I 5 op

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Kainuun kesäyliopisto

Keravan Opisto
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

> Keravan Opisto

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

> Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirkkonummen kansalaisopisto
 • Lääketiede: Stressilääketieteen perusteet 1 op

> Kirkkonummen kansalaisopisto

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola, Kotka
 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Kymenlaakson kesäyliopisto

Laajasalon opisto, Helsinki
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Puheviestinnän perusteet / Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

> Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto
 • Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintojen jakso: Tekijät, toimijat, kentät 5 op

> Lahden kansanopisto

Mikkelin kesäyliopisto
 • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus: Johdatus kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op

 • Logopedian perusopinnot 25 op

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Mikkelin kesäyliopisto

Omnia, Espoon työväenopisto
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Omnia

> Avoimen yliopiston opinnot Omniassa

Paasikivi-Opisto, Turku
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op

> Paasikivi-Opisto

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

> Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Porin seudun kansalaisopisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

 • Luovan kirjoittamisen perusopintoja: Johdatus kirjoittamiseen 5 op, Draaman kirjoittaminen 5 op, Lyriikan kirjoittaminen 5 op, Proosan kirjoittaminen 5 op

> Porin seudun kansalaisopisto

Porvoon kansalaisopisto
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

> Porvoon kansalaisopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op ja jaksoja: Lyriikan kirjoittaminen 5 op, Draaman kirjoittaminen 5 op

> Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päivölän opisto, Tarttila (Valkeakoski)
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

> Päivölän opisto

Sastamalan Opisto
 • Luovan kirjoittamisen aineopintojen jaksoja

 • Psykologian perusopintojen opintojaksoja 15 op

> Sastamalan Opisto

Savonlinnan kesäyliopisto
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Savonlinnan kesäyliopisto

Satakunnan hyvinvointialue
 • Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Yhteyshenkilönä toimii TtT Kati Kannisto, kati.kannisto@sata.fi

Snellman-kesäyliopisto, Kuopio
 • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus: Johdatus kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Snellman-kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op
 • Lääketiede: Stressilääketieteen perusteet 1 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Tietojenkäsittelytiede, Tietotekniikka: Tietotekniikan perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Tampereen kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

 • Oikeustiede: Hallinto-oikeus 7 op

> Turun kesäyliopisto

Turun kristillinen opisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Inledning till juridisk svenska 2 op, Puheviestinnän perusteet / Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op, Ruotsin valmentava kurssi kauppatieteilijöille 2 op (alustavasti), Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op
 • Psykologian perusopinnot 25 op
 • Taloustiede: Taloustieteen perusteet KTY 6 op

> Turun kristillinen opisto

1.10.2023 alkaen: Linnasmäen opisto

Työväen Akatemia, Kauniainen
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op

 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op

 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op

> Työväen Akatemia

Vaasan kesäyliopisto
 • Kasvatustieteet: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

 • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus: Johdatus kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op

 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op

> Vaasan kesäyliopisto

Valkeakoski-opisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

> Valkeakoski-opisto