alt=""

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta yhteistyöoppilaitoksissa

Turun yliopiston avoimia yliopisto-opintoja voi opiskella kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa sekä muissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Tutustu tarjontaan!

Opintoja järjestää noin 30 yhteistyökumppania vuosittain. Opistot tuovat mahdollisuuden opiskella tutkintoihin sisältyviä opintoja yhä useampien ulottuville: voit valita opintoja eri aloilta ja rakentaa itsellesi sopivia opiskelupolkuja hyödyntämällä koko avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa, myös kokonaan verkossa järjestettäviä opintoja.

Kysy lisätietoja suoraan opistoista ja ilmoittaudu ensin opistoon sen omien aikataulujen mukaan. Yhteistyöoppilaitokset voivat ottaa opintoja tarjontaansa ympäri vuoden, joten lisäykset ovat mahdollisia.

Opintotarjonta kesällä 2024

Tampereen kesäyliopisto

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Turun kesäyliopisto

 • English Academic and Professional Skills 1 3 ECTS credits 
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissa 2024 - 2025 (ennakkotiedot)

Alkio-opisto, Korpilahti
 • Historian ja arkeologian perusopinnot: Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op 
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op 
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op 

> Alkio-opisto

Espoon työväenopisto (Omnia)
 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op 

> Omnia

> Avoimen yliopiston opinnot Omniassa

Etelä-Karjalan kesäyliopisto
 • Kasvatustieteet: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Logopedia, perusopinnot 25 op 
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki
 • Kasvatustieteet: Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 7 op, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op 
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Hallinto-oikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki
 • Kasvatustieteet: Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op, kasvatustieteen aineopinnot 35 op. 
 • Kemia: Kemian peruskurssi I 5 op, Kemian peruskurssi II 5 op, Kemia III 5 op, Kemia IV 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Logopedia, perusopinnot 25 op 
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op 
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin perusopinnot 25 på

> Etelä-Pohjanmaan opisto

Helsingin aikuisopisto
 • Luova kirjoittaminen: Johdatus kirjoittamiseen 5 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto) 

> Helsingin aikuisopisto

Helsingin seudun kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op 
 • Tulevaisuudentutkimus opintokokonaisuus 25 op

> Helsingin seudun kesäyliopisto

HEO Kansanopisto, Helsinki
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Logopedia, perusopinnot 25 op 
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op
 • Psykologian perusopinnot 25 op

> HEO

Hiiden Opisto, Lohja
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Kasvatustieteet: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Logopedia, perusopinnot 25 op 

> Hiiden Opisto

Hämeen kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op 

> Hämeen kesäyliopisto

Jyväskylän kesäyliopisto
 • Logopedian perusopinnot 25 op

> Jyväskylän kesäyliopisto

Kainuun kesäyliopisto, Osaamiskeskus Kainula, Kajaani
 • Kasvatustieteet: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op 

> Kainuun kesäyliopisto

Keravan Opisto
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Kasvatustieteet: Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op 

> Keravan Opisto

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kokkola
 • Kasvatustieteet: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Kemia: Kemian peruskurssi I 5 op, Kemian peruskurssi II 5 op, Kemia III (Fysikaalisen kemian perusteet) 5 op, Kemia IV (Orgaanisen kemian perusteet) 5 op 
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

> Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kirkkonummen kansalaisopisto
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

> Kirkkonummen kansalaisopisto

Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola, Kotka
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Kymenlaakson kesäyliopisto

Laajasalon opisto, Helsinki
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Puheviestinnän perusteet / Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Laajasalon opisto

Linnasmäen opisto, Turku
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op, Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
 • Kauppatieteiden opintojaksoja, yhteensä 60 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Inledning till juridisk svenska 2 op, Puheviestinnän perusteet / Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto)
 • Psykologian perusopinnot 25 op

> Linnasmäen opisto

Mikkelin kesäyliopisto
 • Kasvatustieteet: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Mikkelin kesäyliopisto

Paasikivi-Opisto, Turku
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op

> Paasikivi-Opisto

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, aineopintojen jaksoja
 • Valtio-oppi, perusopinnot 25 op

> Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Porin seudun kansalaisopisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op 
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Luovan kirjoittamisen perusopintoja: Johdatus kirjoittamiseen 5 op, Draaman kirjoittaminen 5 op, Lyriikan kirjoittaminen 5 op, Tietokirjoittaminen 5 op

> Porin seudun kansalaisopisto

Porvoon kansalaisopisto
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

> Porvoon kansalaisopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
 • Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op

> Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päivölän opisto, Tarttila, Valkeakoski
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op

> Päivölän opisto

Riveria kesäyliopisto, Joensuu

Logopedian perusopinnot 25 op 

> Riveria kesäyliopisto

Snellman-kesäyliopisto, Kuopio
 • Kasvatustieteet: Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Kemia: Kemian peruskurssi I 5 op
 • Poliittinen historia, perusopinnot 25 op 

> Snellman-kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto
 • Kieli- ja viestintäopinnot: Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op 
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Tampereen kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot: English: Academic and Professional Skills I 3 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Logopedian perusopinnot 2 op

> Turun kesäyliopisto

Työväen Akatemia, Kauniainen
 • Historian ja arkeologian perusopinnot 25 op, Historia ja arkeologia 5 op
 • Logopedian perusopinnot 25 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op (alustava tieto), Valtiosääntöoikeus 7 op 
 • Poliittisen historian perusopinnot 25 op
 • Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Valtio-opin perusopinnot 25 op

> Työväen Akatemia

Vaasan kesäyliopisto
 • Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

> Vaasan kesäyliopisto

Valkeakoski-opisto
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

> Valkeakoski-opisto