Flavoria Innovation Festival toi yritykset ja idearikkaat opiskelijat yhteen ruokaketjujen haasteiden pariin

08.12.2023

Viikon mittainen Flavoria Innovation Festival -innovaatiotapahtuma 13–17.11.2023 paneutui ruokaketjun muutoksiin ja toi yhteen ideoita kaipaavat yritykset ja työelämäkontakteja toivovat opiskelijat.

Vuosittain järjestettävässä Flavoria Innovation Festivalissa kokoonnuttiin jälleen ratkomaan ruokaketjuihin liittyviä haasteita. Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen koordinoimassa tapahtumassa opiskelijoille esiteltiin aitoja yrityksiltä tulevia haasteita, joihin he ideoivat ratkaisuja.

Innovaatiotapahtumassa opiskelijat saivat koulutusta ideoiden kehittämisestä ja pitchaamisesta sekä palautetta mentoreilta. Tapahtuman viimeisenä päivänä, perjantaina 17.11. opiskelijat saivat esitellä ideansa yrityksille.

Tapahtuma järjestettiin osana Turun yliopiston, Turun kaupungin ja Turun ammatti-instituutin WiseFood-hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa resurssiviisaasti tuotettujen ja valmistettujen ruokatuotteiden markkinoita Turun seudulla.

– Innovaatiofestivaalissa tuodaan yhteen erialojen opiskelijoita eri oppilaitoksista. Ruokaketjun haasteisiin vastaaminen edellyttää laaja-alaista osaamista, joka ulottuu yli perinteisten rajojen.  Tulevaisuuden kestävän kehityksen perustana on juuri tällainen monialainen yhteistyö. Kun opiskelijat tuovat mukanaan osaamistaan esimerkiksi elintarviketieteistä, ympäristötieteistä, teknologiasta ja liiketaloudesta, he voivat luoda innovatiivisia ratkaisuja ruokaketjun haasteisiin. Tämä ei vain edistä kestävää kehitystä, vaan myös luo uudenlaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä tiimityössä, kertoo tapahtuman koordinaattori Emma Sivula Turun yliopistosta.

Tämän vuoden tapahtumassa haasteet liittyivät ruokaketjun läpinäkyvyyden esiintuomiseen, ruuan pakkaamiseen, elintarvikkeen sivutuotteen hyödyntämiseen, lähiruokaverkkokaupan yritysmalliin ja kauppahallin väistötiloihin. Haasteita olivat esittämässä Rento Innovations, Ruokaa Läheltä, Turun Kauppahalli, Aromtech ja HKScan.

Nuorten näkökulmia perinteiselle kauppahallille

Yksi tämän vuoden yritysedustajista tapahtumassa oli Turun kaupunki ja Kauppahalli. Kauppahallin opiskelijoiden ratkottavaksi esittämä haaste koski sen väistötiloja ja niiden tekemistä houkuttaviksi niin asiakkaille kuin yrittäjillekin.

Turun kaupunkia tapahtumassa edustaneet kauppapaikkapäällikkö Hanna Sjöbring ja Ruokapaikka Turku -projektin projektipäällikkö Heli Nieminen yllättyivät positiivisesti opiskelijoiden ideoista ja näkökulmista.

– Opiskelijoilta tuli paljon hyviä kysymyksiä, ja he toivatkin mielenkiintoista nuorten näkökulmaa Kauppahallin toimintaan. Molemmilla ryhmillä oli myös selkeästi omat näkökulmansa, sanoo Sjöbring.

Petra Karjalaisen, Arttu Sjöbladin, Ella Ståhlbergin ja Stella Rantasen esityksessä korostuivat erityisesti nettisivujen ja sosiaalisen median presenssin vahvistaminen, ja näiden koettiinkin myös tuovan vahvistusta sille toiminnalle, jota kaupunki on jo suunnitellut.

Asiakkaiden sitouttamista tietotekniikan avulla

IT-ratkaisuja tarjoava yritys Rento Innovations Oy esitteli tilaisuudessa haasteensa asiakkaiden sitouttamisesta Boxhunt-pilvipalvelun käyttämiseen. Palvelu on tarkoitettu elintarvikkeiden toimitusketjujen seuraamiseen.

Opiskelijoiden ratkaisuehdotukset tekivät vaikutuksen yrityksen toimitusjohtaja Vesa Nohteriin, joka oli vaikuttunut paitsi niiden innovatiivisuudesta, myös viimeistellystä toteutuksesta.

Pihla Kumpulaisen, Fanni Alisaaren, Muhammad Ismail Khursheedin, Pekka Holopaisen ja Ranjan Aroran ryhmän esittämä idea koostui mobiilisovelluksesta, jolla asiakkaat skannaavat kaupassa tuotteita löytääkseen Boxhuntin tarjoamia tietoja tuotteen taustoista samalla keräten etuja. Tämä sitouttaisi asiakkaita tekemään valintoja, jotka vastaavat heidän arvojaan.

– Tämä oli todella innostava mahdollisuus luoda kontakteja ja päästä innovoimaan aitojen yrityshaasteiden parissa, opiskelijat kiittelevät.

Innovaatioviikko järjestettiin nyt toisen kerran, ja järjestäjät ovat tyytyväisiä opiskelijoiden ja yritysten osallistumiseen. Tapahtuman haasteissa ja niiden ratkaisuissa korostuivat paitsi monipuoliset ruokaketjujen toimijat, myös opiskelijoiden monitieteinen yhteistyö.

– Tapahtuma on ollut todella onnistunut, ja on ollut hienoa nähdä, miten festivaali on kasvanut ja kehittynyt vuoden aikana. Tapahtuma tullaan järjestämään myös tulevina vuosina ja toivon, että tulevaisuudessa Innovaatiofestivaali jatkaa kasvamistaan ja laajentumistaan, houkutellen yhä useampia osallistujia eri koulutusohjelmista ja oppilaitoksista, Sivula sanoo.

Luotu 08.12.2023 | Muokattu 08.12.2023