Opiskelijat pohtivat tulevaisuuden taitoja ja merkkipaaluja Future Me -alumnityöpajassa

19.04.2024

Turun yliopiston opiskelijat osallistuivat hiljattain innovatiiviseen henkilökohtaisen tulevaisuuden tutkimiseen keskittyvään Future Me -alumnityöpajaan, joka järjestettiin yrittäjyystila Konttorissa. Turun yliopiston alumnin futuristi Anna Ryzhovan vetämä tapahtuma tarjosi osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden soveltaa tulevaisuudentutkimuksen periaatteita ja kuvitella tulevaisuuden urapolkuja. 

Backcasting-käsitteen ympärille rakennettu työpaja tarjosi osallistujille systemaattisen kehyksen, jonka avulla heidän oli mahdollista kuvitella ja suunnitella toivomaansa tulevaisuutta. Opiskelijat kävivät backcasting-menetelmän avulla läpi sarjan harjoituksia, joiden tarkoituksena oli kartoittaa heidän tulevaisuuden toiveensa ja tunnistaa niiden saavuttamiseksi tarvittavia toimia.

Visiosta toimintaan

Työpajan aluksi osallistujat kuvittelivat itselleen mieluisan tulevaisuuden pohtimalla erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Tämä alkuvaihe kannusti oppilaita unelmoimaan laajasti ja tutkimaan toiveitaan kattavasti.

Alkuvaiheen jälkeen työpajassa analysoitiin yhdessä opiskelijoiden nykytilannetta ja toivottujen tulevaisuuksien saavuttamista mahdollisesti estäviä tekijöitä. Ryhmäkeskustelujen ja vertaistuen avulla osallistujat saivat arvokasta tietoa haasteista, joita he voivat kohdata matkalla kohti toivottua tulevaisuutta.

Lopuksi osallistujat laativat aikatauluja ja skenaarioita, joissa hahmoteltiin mahdollisia polkuja kohti toivottua tulevaisuutta. Skenaarioihin sisältyi keskeisiä merkkipaaluja, mutta niissä korostettiin myös merkityksellisten taitojen kehittämisen tärkeyttä matkan varrella. Kartoittamalla mahdollisia polkuja ja tunnistamalla taitovaatimuksia opiskelijat saivat valmiuksia konkreettisiin toimiin tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhteys alumneihin tukee opiskelijoita

Työpajan osallistujille mahdollisuus pohtia kriittisesti omaa tulevaisuutta oli tärkeä. Erään osallistujan mukaan esimerkiksi satunnaisen vuoden 2035 viikon aikataulun täyttäminen oli hyvin mielenkiintoinen ja silmiä avaavaa harjoitus, joka mahdollisti irrottautumisen kiinteäksi muodostuneesta visiosta ja avasi toiveikkaan näkymän avoimiin mahdollisuuksiin.

Tapahtumasta saatu palaute oli pääosin myönteistä. Monet opiskelijat toivoivat, että työpaja olisi pidempi ja tarjoaisi lisää verkostoitumismahdollisuuksia. Järjestäjät harkitsevat näiden ehdotusten perusteella tulevien tapahtumien pidentämistä siten, että niihin voidaan sisällyttää syvällisempiä keskusteluja ja verkostoitumistilaisuuksia.

Työpajasta teki erityisen merkityksellisen konkreettinen yhteys alumni Anna Ryzhovaan, joka palasi alma materiinsa jakamaan näkemyksiä ja kokemuksia opiskelijoille. Alumnin vetämä työpaja rikastutti kokemusta tarjoamalla opiskelijoille arvokasta akateemista ja ammatillista mentorointia ja opastusta.

— Yksi tärkeimmistä tavoitteistani oli tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen perusperiaatteisiin, jotta nykyiset opiskelijat voisivat hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen työkaluja omien pyrkimystensä suunnittelussa. Käytimme kaksi tuntia tulevaisuusajattelun edistämiseen ja opiskelijoiden mahdollisuuksien laajentamiseen. Opiskelijat pohtivat myös sitä, miten heidän mielikuvansa tulevaisuudesta vaikuttavat heidän nykyiseen käyttäytymiseensä ja valintoihinsa. Olin iloinen nähdessäni työpajan jälkeen innostuneita opiskelijoita, jotka ilmaisivat kiitollisuutensa osallistavasta tapahtumasta. Se motivoi minua kehittämään työpajoja edelleen, Anna Ryzhova kertoo.

Yliopiston alumnisuhteiden järjestämässä tapahtumassa haluttiin tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua alumniin ja päästä hyödyntämään työkaluja, jotka auttavat selviämään tulevaisuuden tarjoamista monimutkaisista kysymyksistä.

— Future Me -alumnityöpajan menestys korostaa tulevaisuudentutkimuksen arvoa, sillä se antaa opiskelijoille kaukonäköisyyttä ja sopeutumiskykyä, joita he tarvitsevat menestyäkseen alati muuttuvassa maailmassa. Alumnityöpaja, jossa painotetaan tulevaisuusajattelua ja henkilökohtaista kehitystä, osoittaa yliopiston alumnisuhteen sitoutumista siihen, että opiskelijat saavat mahdollisuuden muokata omaa tulevaisuuttaan alumnien opastuksella, kertoo koordinaattori Ameya Foujdar.

 

Valokuvat: Ameya Foujdar

Luotu 19.04.2024 | Muokattu 22.04.2024