Digitaalisella pelillä voidaan tukea varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta (Väitös: TtM Johanna Nyman, 19.4.2024, hoitotiede)

TtM Johanna Nyman tutki väitöskirjassaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä eli luottamusta kykyynsä kieltäytyä tupakasta. Tutkimuksessa kehitettiin digitaaliseen peliin pohjautuva menetelmä varhaisnuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Tulokset osoittivat, että menetelmällä pystyttiin tukemaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja sen taustalla olevia tekijöitä.

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on ollut viime aikoina esillä mediassa. Erityisesti uudempien tupakka- ja nikotiinituotteiden, kuten sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien, yleistynyt kokeilu ja käyttö on herättänyt huolta, ja sitä on havaittu yhä nuoremmilla.

Nuoruudessa omaksutulla tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöllä voi olla monia vakavia terveyshaittoja sekä nuoruudessa että myöhemmin elämässä, sillä nuorena omaksuttu käyttö jatkuu usein aikuisuuteen asti. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aiheuttaa myös kustannuksia yhteiskunnalle.

– Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisy varhaisnuorilla jo ennen ensimmäisiä kokeiluja on erityisen tärkeää. Digitaaliset teknologiat voivat tarjota turvallisia, kustannustehokkaita ja nuoriin vetoavia alustoja ennaltaehkäisyyn, Turun yliopiston väitöskirjatutkija Johanna Nyman kertoo.

Nuorilla minäpystyvyyden, eli luottamuksen kykyynsä toimia tai käyttäytyä tietyllä tavalla, on tunnistettu ennustavan terveyskäyttäytymistä. Nymanin väitöstutkimuksen perusteella nuoren minäpystyvyyden muotoutumisessa sekä hänellä itsellään että häntä ympäröivällä sosiaalisella ilmapiirillä on keskeinen rooli. Varhaisnuorilla erityisesti kavereiden ja sukulaisten tupakointi oli yhteydessä minäpystyvyyteen kieltäytyä tupakasta. 

– Sosiaalisen ilmapiirin rooli nousi tuloksissa toistuvasti esiin. Nuoret kokevat kavereiden ja ikätovereiden suunnalta sekä suoraa että epäsuoraa painostusta, mikä voi heikentää heidän minäpystyvyyttään kieltäytyä tupakka- ja nikotiinituotteista esimerkiksi tilanteissa, joissa heille tarjotaan niitä. Nuorilla voi lisäksi olla virheellisiä käsityksiä esimerkiksi uudempien tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista, minkä vuoksi he ovat vieläkin alttiimpia kavereiden ja ikätovereiden vaikutteille, Nyman huomauttaa. 

Digitaalinen peli keinona tupakka- ja nikotiinituotteiden ennaltaehkäisyssä

Pelihahmoja

Väitöstutkimuksessa kehitettiin digitaaliseen peliin (Fume) pohjautuva menetelmä tukemaan varhaisnuorten minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja testattiin sitä kouluissa 4.–6. luokkien varhaisnuorilla. Menetelmään sisältyy digitaalisen pelin ohella keskusteluosuus, joka mahdollistaa pelikokemusten käsittelyn ja tukee pelistä opittujen asioiden siirtämistä todellisen elämän tilanteisiin.

Tulosten perusteella menetelmällä pystyttiin tukemaan minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta erityisesti 12-vuotiailla ja nuorilla, joilla on tupakoiva kaveri tai vanhempi. Tulokset olivat suotuisia myös niiden tekijöiden osalta, jotka määrittävät minäpystyvyyttä kieltäytyä tupakasta ja nuuskasta.

– Peli kohdentui toistaiseksi pääasiassa varhaisnuorten tupakoimattomuuden ja nuuskaamattomuuden tukemiseen.  Koska pelin keskiössä on nuorten minäpystyvyyden ja kieltäytymiskykyjen tukeminen, sitä on helppo laajentaa myös sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien ennaltaehkäisyyn, Nyman kertoo.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden ennaltaehkäisyssä. Tulokset tukevat kehitetyn menetelmän käyttöönottoa esimerkiksi kouluissa.

– Menetelmä on suunnattu varhaisnuorille, noin 10–13-vuotiaille, ja soveltuu siten tupakka- ja nikotiinituotteiden ennaltaehkäisyn työkaluksi ennen ensimmäisiä kokeiluja. Tupakka- ja nikotiinituotteiden monipuolistuessa näitä työkaluja tarvitaan, jotta päästään kohti kansallisen tupakkalain tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta, Nyman summaa. 

***

TtM Johanna Nyman esittää väitöskirjansa ”Supporting early adolescent tobacco refusal self-efficacy: an intervention study” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.04.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro-sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Mary Hughes (Trinity College Dublin, Irlanti) ja kustoksena professori Sanna Salanterä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.

Väittelijän yhteystiedot: johanna.nyman@utu.fi

> Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa

> Väittelijän kuva

Luotu 10.04.2024 | Muokattu 10.04.2024