Varsinais-Suomen hoitotyön edustajat kokoontuvat Turussa

02.11.2023

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta järjestää yhteistyössä alueen keskeisten terveydenhuollon edustajien kanssa symposiumin asiakkaan ja potilaan toimijuudesta palvelujärjestelmässä tiistaina 14.11.2023 Tyksin T-sairaalassa ja etäyhteydellä. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen.

Hoitotieteiden tutkimusseuran Varsinais-Suomen aluetoimikunnan ”Asiakkaan/potilaan toimijuudesta ratkaisu palvelujärjestelmän kriittisiin kysymyksiin? – Hoitotyö toimijuuden tukijana” -symposium järjestetään 14.11.2023 klo 12.00-15.00 Haartman-salissa, Tyksin T-sairaalassa. Symposium järjestetään hybridinä, joten siihen on mahdollista osallistua myös Teamsin kautta.

Symposiumissa asiakkaan ja potilaan toimijuutta palvelujärjestelmässä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Asiantuntijapuheenvuoroissa käsitellään toimijuutta terveydenhuollossa ja tutkimuksessa, kokemusasiantuntijuuden näkyväksi tuomista, Varhan osallisuussuunnitelman valmistelua, nuorten näkökulmaa palveluiden ja ohjauksen kehittämisessä sekä vuorovaikutussuhteen rakentamista asiakkaan läheisten kanssa. Symposiumin puheenjohtajana toimii Tarja Heino-Tolonen, Varhan hoitotyön johtaja.

Symposium on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, opiskelijoille, asiantuntijoille, tutkijoille, opettajille ja esimiehille, sekä muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumisen.

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry tukee ja edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön. Varsinais-Suomen aluetoimikunta pyrkii edistämään tätä omalla alueellaan ja toimii symposiumin koordinoivana tahona.

– Jo viidettä kertaa järjestettävä symposium on hieno osoitus Varsinais-Suomen alueen keskeisten hoitotyön edustajien tiiviistä yhteistyöstä ja aidosta, yhteisestä pyrkimyksestä tukea hoidon laatua, sujuvia palveluprosesseja ja edistää tutkimukseen perustuvaa hoitotyötä, toteaa aluetoimikunnan puheenjohtaja Camilla Strandell-Laine.

Symposium järjestetään yhteistyössä Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n, Terveyskampus Turun, Tehyn akateemisten, Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen, Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan, Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry:n, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sekä Yrkeshögskola Novian kanssa.

> Ilmoittaudu symposiumiin 6. marraskuuta 2023 mennessä

Lisätietoja:

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry Varsinais-Suomen aluetoimikunta

Camilla Strandell-Laine

camilla.strandell-laine@novia.fi

Luotu 02.11.2023 | Muokattu 03.11.2023