Turun yliopiston hoitotieteen laitos ja Varha vahvistavat hoitotyön johtamista Eschnerska-säätiön tuella

30.08.2023

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on saanut rahoitusta Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiöltä hankkeeseen, jonka avulla kehitetään hoitotyön johtamista yhteistyössä kaksikielisen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittavat ensi vuoden alusta hankkeen, jossa kaksikielisen hyvinvointialueen hoitotyön johtamisen osaamista ja käytänteitä vahvistetaan tutkimuksen ja koulutuksen avulla.

Yliopistoon ja hyvinvointialueelle viisivuotinen projekti jalkautuu Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön rahoittaman kahden tutkijatohtorin avulla. Tutkijoiden tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehit-tää rakenteet ja käynnistää hoitotyön johtamisen systemaattisempi tutkimus Varhalla. Tutkimusinfrastruktuurin lisäksi tutkijat keskittyvät hoitotieteen laitoksen tarjoaman johtamiskoulutuksen kehittämiseen ja työelämärelevanttia koulutusta tukevien hallintarakenteiden luomiseen.

Uuden toimintamallin suunnittelusta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat hoitotieteen laitos yhteistyös-sä Varhan kanssa. Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat hoitotieteen laitoksen johtaja, apulaisprofessori Anna Axelin ja yliopistotukija, dosentti Laura-Maria Peltonen. Varhan puolelta vastuullisina henkilöinä toimivat hoitotyön professiojohtaja, TtT Tarja Heino-Tolonen ja Sote-aluepäällikkö, TtM Miia Lindström.

– Tavoitteenamme on, että yhteistyössä juurrutamme Varhan alueelle toimintamallin, jossa tutkimus, koulutus ja käytännön johtamistyö ovat integroituneet eläväksi kokonaisuudeksi tukemaan vaikuttavia asiakas- ja potilaskeskeisiä palveluita, kertoo Axelin.

Tarvetta lisäresursseille hoitotyön johtamiseen

Hoitotyön johtaminen on keskeinen tekijä asiakkaiden ja potilaiden hoidon ja palvelun laadun sekä hoitotyön tulosten kehittämisessä. Suomen toisiksi suurimmalla hyvinvointialueella Varhalla työskentelee yli 500 hoitotyön esihenkilöä.

– Esihenkilöiden koulutukseen pohjautuva johtamiskompetenssi vaihtelee, ja sitä on oleellista vahvistaa. Erityisinä haasteina hoitotyön johtamisen näkökulmasta ovat esihenkilöiden eläköityminen, alan veto- ja pitovoiman haasteet ja kasvava hoitohenkilöstöpula, toteaa Heino-Tolonen Varhalta.

Hyvän johtamisen on osoitettu olevan yhteydessä henkilöstön työhyvinvointiin, työkykyyn ja hoitajien alalla pysymiseen.

– Tiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen tarvitaan myös uudenlaista otetta ja osaamista, sillä vähenevien henkilöstöresurssien johtaminen edellyttää reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvia päätöksenteon tukityökaluja ja erityisesti prosessien johtamista. Digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia johtamiseen ei osata tällä hetkellä täysimittaisesti hyödyntää. Näiden rakenteiden kehittämiseen tarvitaan tutkimusta ja korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa johtamiskoulutusta, vahvistaa Peltonen.

–Tämä uusi hanke yhdessä Turun yliopistossa käynnistyneen kaksikielisen lääkärikoulutuksen kanssa vahvistaa alueen terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja säätiön tehtävän mukaisesti edelleen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vaikuttavuutta, toteaa Eschnerska-säätiön toimitusjohtaja Henrik Karlsson.

Lisätietoja:

Hoitotieteen laitoksen johtaja, apulaisprofessori Anna Axelin
Turun yliopisto
anmaax@utu.fi
puh. 040 502 9905

Hoitotyön professiojohtaja, TtT Tarja Heino-Tolonen
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
tarja.heino-tolonen@varha.fi 
puh. 050 572 5257

Luotu 30.08.2023 | Muokattu 30.08.2023