Turun yliopisto vahvistaa voimakkaasti gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutusta

07.12.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella lisätään kevään 2021 yhteishaussa 20 uutta aloituspaikkaa gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutukseen. Koulutusvolyymin lisäämisen tavoitteena on saada lisää korkean tason osaajia ikääntyneiden ihmisten palvelujärjestelmään ja hoitoon. Gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamisopintoja järjestetään Suomessa vain Turun yliopistossa.

Gerontologisen hoitotieteen professori Riitta Suhonen kertoo viimeaikaisten havaintojen maamme ikääntyneiden tilasta tuoneen ilmi korkeatasoisen, näyttöön perustuvan asiantuntija- ja johtamiskoulutuksen lisätarpeen ikääntyneiden hoitotyön alueella. Ikääntyneiden hoitotyö tai hoitotyön ympäristöt eivät ole olleet kilpailukykyisiä työpaikkoja ammattiin valmistuville eritasoisille hoitajille ja alalla on vakava puute tähän työhön sitoutuneista osaajista.

– Koulutuksen lisätarve syntyy siitä, että ikääntyneiden hoito ja palvelut ovat ehkä hajanaisin suomalainen palvelukokonaisuus. Pahimmillaan asiakkuus on selviytymistä palvelujen viidakossa, kohtaamattomia tarpeita tai epäkunnioittavaa kohtelua. Palvelujärjestelmä tarvitsee erityistä tarkastelua ikääntyvän väestön ja yksilöiden näkökulmasta, lisää sisällöllistä osaamisen vahvistamista, akateemista asiantuntijuutta ja johtajuutta saadakseen tämän hetken haasteet hallittaviksi, Suhonen kertoo.

Sisällöllinen, tieteelliseen näyttöön perustuva osaaminen edistää iäkkäiden palveluja tarvitsevien ihmisten oikeuksien toteutumista. Näyttöön perustuva toiminta puolestaan vaatii ammatillista asiantuntijuutta ja johtamisosaamista. 

– Johtamisosaaminen korostuu tarpeessa kehittää ikääntyneiden hoidon ympäristöjä, prosesseja, ammattilaisten yhteistyötä sekä palvelujen integraatiota. Palveluiden koordinointi ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan tavoitteellista, arvoihin perustuvaa johtamista.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella on voinut vuodesta 1991 alkaen suorittaa terveystieteiden maisterin (TtM) tutkinnon, jossa asiantuntijuusalueena on gerontologinen hoitotiede. Koulutukseen otetaan ammatillisen korkeakoulututkinnon suorittaneita, esimerkiksi sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja.

Vuotuinen sisäänotto on ollut 10–15 ja koulutus kestää 3 vuotta. Opiskelijat ovat valmistuneet koulutuksesta suunnitellusti ja he ovat sijoittuneet erinomaisesti erilaisiin terveydenhuollon asiantuntija- ja johtamistehtäviin, mukaan lukien kolmas sektori. Koulutus sisältää myös mahdollisuuden jatkaa tieteellisessä jatkokoulutuksessa terveystieteiden tohtorin tutkintoon (TtT).

Koulutuksen tieteellinen vastuu on maamme ainoalla gerontologisen hoitotieteen professori Riitta Suhosella.

 

Luotu 07.12.2020 | Muokattu 07.12.2020