Ajankohtaiset verkko-opinnot perehdyttävät lapsiin ja nuoriin vanhempiensa hoivaajina

08.09.2021

Miten vanhemman tai perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden väärinkäyttö vaikuttaa lapsen ja nuoren elämänkulkuun? Sote-akatemian ja Osaamispuu.fi® -yhteistyön tuottamalla uudella opintojaksolla tutustutaan nuorten hoivaajien maailmaan.

Piirroskuva nuoresta ja teksti "vahvistu monialaisuudesta"

Kolmen verkko-opintojakson muodostamalla Nuoret hoivaajat -kokonaisuudella perehdytään nuoret hoivaajat (young carers) -ilmiön perusteisiin. MOOC-opintojaksoilla tutustutaan ilmiön käsitteellisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin, hoivan käsitteeseen ja hoivaan kokemuksena sekä nuorten hoivaajien yhteiskunnalliseen asemaan ja tuen tarpeeseen. Kokonaisuus on toteutettu Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n sekä Joensuun seudun omaishoitajat ry:n kanssa.

Ensimmäisen opintojakson aiheena on perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena. Tarkoituksena on auttaa nuorten hoivaajien tukemisessa ja lisätä terveysalan ammattilaisten ymmärrystä läheisen vakavan sairauden, vamman tai liiallisen päihteiden käytön vaikutuksista lapsen tai nuoren elämässä. Opintojaksolla opitaan myös tunnistamaan nuorten hoivaajien erityisen tuen tarpeet ja kuullaan nuorten omakohtaisia kokemuksia hoivatyöstä.

Opintojakso ja sen aineistot ovat olleet vapaasti tutustuttavissa Digicampuksen Moodle-oppimisympäristössä 1.9.2021 alkaen. Avoin verkko-opintojakso on myös suoritettavissa itsenäisenä opiskeluna Turun yliopiston tutkinto-opiskelijana sekä avoimen yliopiston kautta.  

Sarjan toinen opintojakso avautuu 1.10. ja se keskittyy nuorten hoivaajien asemaan yhteiskunnassa sekä palveluissa toimivan ammattilaisen rooliin ja vastuuseen. Opintojaksolla opitaan nuorten hoivaajien asemasta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä nuorten hoivaajien palveluihin liittyvistä tarpeista ja haasteista.

Kokonaisuuden kolmas ja viimeinen osa keskittyy nuorten hoivaajien tuen tarpeisiin ja merkitykseen. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan, kohtaamaan ja tukemaan nuoria hoivaajia ja saadaan käytännön työkaluja heidän kanssaan työskentelyyn. Opintojakso avautuu 1.11.2021.

Kumppanuuksilla luodaan koulutuksia yhteiskunnan tarpeisiin

Sote-akatemian toiminnassa korostuu laajan verkoston yhteistyö sekä koulutusten räätälöinti yhteiskunnan ajankohtaisiin tarpeisiin. Tälläkin hetkellä verkko-opintoja on tekeillä useiden ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Nuoret hoivaajat -yhteistyö on hieno esimerkki järjestöjen ja eri organisaatioiden osaamisen jakamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulun ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja opiskelijoille. Sote-akatemia koetaan kiinnostavaksi ja osaavaksi yhteistyökumppaniksi, joka hallitsee monialaisen ja monen eri toimijan koulutusyhteistyön, Sote-akatemian koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen sanoo.

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnanjohtaja Milla Roos kertoo, että yhteistyö Sote-akatemian kanssa mahdollistaa kokemustoimijoiden äänen tuomisen osaksi ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutusta.

– Nuoret hoivaajat -verkko-opintojaksojen sisältö perustuu nuorten hoivaajien autenttisiin tilanteisiin ja kokemuksiin. Koululähettimme ovat antaneet omat kokemuksensa ja tarinansa monin tavoin opintojakson materiaaliksi sekä monipuolisen osaamisensa materiaalin toteuttamiseen. Mielenterveysongelmien takana on usein ylisukupolvisia ongelmia. Erityisesti nuorten tilanteen varhainen tunnistaminen ja heidän tukemisensa on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta välttämätöntä, Roos toteaa.

Luotu 08.09.2021 | Muokattu 08.09.2021