Asiasana: kyselytutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopistossa käynnistetään laaja seurantatutkimus tukemaan hyvinvointiyhteiskunnan uudistamista

19.04.2024

Tutkimuksen lippulaiva INVEST käynnistää ainutlaatuisen seurantatutkimuksen, jossa selvitetään suomalaisten hyvinvointia ja näkemyksiä hyvinvointiyhteiskunnan toiminnasta. Vastaajiksi ensimmäisessä vaiheeseen kutsutaan yli 16 000 Suomessa asuvaa, satunnaisotantamenetelmällä valittua henkilöä. INVESTin tavoitteena on edesauttaa tutkimuksillaan sosiaalisesti ja taloudellisesti nykyistä kestävämmän hyvinvointivaltion rakentamista.

Kyselyllä selvitetään ympäristömuutoksia ja asukkaiden tulevaisuuden toiveita Savukosken seudulla

04.02.2022

Savukosken seudun asukkailla ja seutua tuntevilla on helmi–maaliskuun ajan mahdollisuus vastata ympäristömuutoksia ja niiden vaikutuksia kartoittavaan verkkokyselyyn. Lapin ja Turun yliopistojen toteuttama kysely on osa laajempaa Arktisen alueen muutoksia tarkastelevaa CHARTER-tutkimushanketta, jossa selvitetään myös paikallisten yhteisöjen tulevaisuuden näkemyksiä ja muutoksiin sopeutumista päätöksenteon tueksi.