Turun yliopisto edistää tutkimusinfrastruktuurien avointa käyttöä

20.04.2022

Turun yliopiston 21 merkittävää tutkimusinfrastruktuuria on lisätty kansalliseen tiedejatutkimus.fi-portaaliin. Tavoitteena on parantaa tutkimusinfrastruktuurien avointa käyttöä ja optimaalista hyödynnettävyyttä.

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansallisesti merkittäviä tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat ja tukevat tutkimustyötä, tutkijan koulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tiedejatutkimus.fi-portaali edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluja yhtenäisellä tavalla.

Tiedejatutkimus.fi-portaalissa on jo aiemmin ollut muutamia Turun yliopiston kansallisia tutkimusinfrastruktuureja, mutta nyt portaaliin on viety myös Turun yliopiston merkittävät paikalliset tutkimusinfrastruktuurit. Palvelussa on yhteensä 25 Turun yliopiston infrastruktuuria.

– Turun yliopiston oma paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kokonaisuus täydentää Suomen Akatemian laatimaa kansallista tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa. Meillä on tilaa ja tarvettakin myös uusille tutkimusinfrastruktuureille, ja täydennämme yliopiston kokonaisuutta säännöllisesti. Kun tallennamme tietoja kansalliseen portaaliin, tuemme myös sen kehitystä tärkeäksi ja kattavaksi tietovarannoksi, sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Esimerkkejä tiedejatutkimus.fi-portaaliin lisätyistä Turun yliopiston infrastruktuureista:

Lakitutka

Lakitutka on vapaasti käytettävissä oleva tutkimusinfrastruktuuri, joka kokoaa yhteen lainvalmistelun eri vaiheisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Lakitutkassa on mahdollista tutkia lakihankkeiden etenemistä hallituksen esitysten, annettujen lausuntojen, mietintöjen ja eduskuntakeskusteluiden kautta.

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto

Arkisto sisältää ihmistieteellisiä laadullisia tutkimusaineistoja ja niiden metadataa. Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät kokoelmat sisältävät kymmeniä tuhansia valokuvia, satoja tuhansia kyselyvastaussivuja sekä muun muassa käsikirjoituksia, videotallenteita ja tuhansia tunteja ääninauhoja. Aineistoja voi käyttää tutkimuksessa, yliopisto-opetuksessa, museotoiminnassa ja tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti muissa tarkoituksissa.

Flavoria-tutkimusalusta

Flavoria on konkreettisesti lounasravintola ja kahvila, joka toimii samalla jatkuvana tutkimus- ja kehityslaboratoriona. Flavoriassa tehdään sekä tieteellistä että kaupallista tutkimusta ja kerätään pitkäaikaista dataa ihmisten ruokavalinnoista muun muassa lounaslinjastoihin upotetuilla vaaoilla. Ravintolan yhteydessä on erillinen Aistikattila-tila, jossa kokemusta voidaan säädellä kuvin, äänin, valoin, hajuin, videon ja VR/AR:n avulla.

> Kaikki tiedejatutkimus.fi-portaalissa olevat Turun yliopiston infrastruktuurit

Tiedejatutkimus.fi-portaali on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, jota toteuttaa OKM:n toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä tutkimusrahoittajien kanssa.

Luotu 20.04.2022 | Muokattu 20.04.2022