Turun yliopisto menestyi Suomen Akatemian infrastruktuurirahoituksessa

10.12.2021

Turun yliopiston tutkijat ovat saaneet Suomen Akatemian infrastruktuurirahaa. Suurimman rahoituksen saivat professori Juhani Knuutin johtama kuvantamisen infrastruktuuri ja professori Petteri Alhon vesialan infrastruktuuri. Yhteensä rahoitusta sai kahdeksan hanketta, joissa on mukana Turun yliopiston tutkijoita. 

Kuvantamisen infrastruktuurin saama noin 700 000 euroa käytetään PET-keskuksessa radiokemian toiminnanohjausjärjestelmän viimeistelyyn, keskuksen johtaja Juhani Knuuti kertoo. 

– Kyseessä on järjestelmä, joka ohjaa radiolääkkeiden ja merkkiaineiden valmistusta. Olemme kehittäneet sitä useamman vuoden ja nyt pääsemme rahoituksen turvin viemään työ loppuun, Knuuti sanoo. Hän mukaansa toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan viimeisen kehitysvaiheen myötä sujuvampi ja automaattinen siten, että se vastaa myös PET-keskuksen yritysasiakkaiden tarpeita entistä paremmin sekä tukee myös lääkekehitykseen tähtäävän InFLAMES-lippulaivan tavoitteita. 

Professori Petteri Alhon mukaan Akatemian noin 600 000 euron rahoituksella vesialan infrastruktuurille hankitaan uutta mittalaitteistoa muun muassa jokiympäristön topografian ja virtausolosuhteiden kenttämittauksiin. 

– Saamme käyttöömme laitteistoa, joka ei ole vielä kaupallisessa käytössä, mikä mahdollistaa osaltaan mittaushankkeiden uudenlaisen toteutuksen, Alho toteaa. 

Tuntuvan, yli 500 000 euron rahoituksen, sai myös professori Baoru Yang, joka on mukana Helsingin yliopiston johtamassa FOODNUTRI-konsortiossa. Konsortio tutkii ilmastoystävällistä ravitsemusta ja ruokaa.   

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista, perustamista, vahvistamista ja uudistamista. Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka muun muassa mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön sekä tukevat tutkijankoulutusta ja opetusta. Tällä kertaa infrastruktuuritukea myönnettiin yhteensä lähes 36 miljoonaa euroa. 

Suomen Akatemian infrastruktuurirahoitusta Turun yliopistossa saivat 

  • Petteri Alho, vesialan infrastruktuuri, 577 729 €  
  • Jari Hänninen, Suomen merentutkimuksen infrastruktuuri, 136 065 €  
  • Heikki Kauppi, yleisen mielipiteen tutkimusinfrastruktuuri, 345 501 €  
  • Juhani Knuuti, kuvantamisen infrastruktuuri, 670 971 €  
  • Niina Käyhkö, avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri, 117 835 €
  • Veronika Laippala, ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, 237 659 €  
  • Otso Suominen, ilmaston ja ympäristön tutkimusinfrastruktuuri, 213 816 €  
  • Baoru Yang, ilmastoystävällisen ravitsemuksen ja ruuan infrastruktuuri, 508 884 €
Luotu 10.12.2021 | Muokattu 10.12.2021