Professori Leo Lahti valittiin kansainvälisen tiedepaneelin datakomitean johtokuntaan

09.11.2023

Committee on Data (CODATA)-järjestö on kansainväliseen tiedepaneeliin (International Science Council) kuuluva datatieteen järjestö, joka edistää globaalia yhteistyötä tieteen avoimuuden eteen kaikilla tutkimusalueilla ja tukee kansainvälisen tiedepaneelin missiota tieteestä globaalina julkishyödykkeenä.

Jo 60-luvulla perustettu järjestö mm. ylläpitää kansainvälisiä SI-mittayksiköitä ja on ollut mukana kehittämässä avoimen datan FAIR-periaatteita, jotka edistävät datan hyödynnettävyyttä. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Lahti on viime vuosikymmenen keskeisiä vaikuttajia suomalaisessa avoimen tieteen kentässä. Hän on tutkijanurallaan kehittänyt alan menetelmiä bio- ja ihmistieteissä ja on mukana kehittämässä alan kotimaisia linjauksia mm. avoimen tieteen kansallisen koordinaation varapuheenjohtajana.

- Haluan vahvistaa CODATAn kautta erityisesti tutkimusmenetelmien avoimuutta ja edistää Turun yliopistossa vahvaa datatieteen koulutusta myös kansainvälisesti, Lahti kertoo.  

Avoimuus on keskeistä tieteen laadulle ja vaikuttavuudelle.

- Nykytieteeltä edellytetään yhä laajempaa ja vastuullista avoimuutta tutkijoiden ja suuren yleisön suuntaan. Tutkijoita tulee kannustaa tähän koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Tutkimuksen avoimuus nostaa samalla esiin uusia dataeettisiä kysymyksiä, joiden ratkaiseminen vaatii kansainvälistä keskustelua, lisää Lahti.

Luotu 09.11.2023 | Muokattu 09.11.2023