Turun yliopisto sitoutui More Than Our Rank -aloitteeseen ensimmäisenä suomalaisena yliopistona

27.10.2023

Turun yliopisto on ottanut vahvan ja arvostetun edelläkävijän aseman tutkimuksen ja tutkijan vastuullisen arvioinnin kehittämisessä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. More Than Our Rank -aloitteeseen sitoutuminen on osa Turun yliopiston vastuulliseen arviointiin liittyvää kehitystyötä. 

More Than Our Rank -aloite on INORMS-verkoston (The International Network of Research Management Societies) vuonna 2022 lanseeraama aloite. Siihen voivat sitoutua akateemiset organisaatiot, jotka tiedostavat yliopistorankingeissa käytettyjen indikaattoreiden rajoitteet tuoda esille organisaatioiden vahvuuksia ja institutionaalista tehtävää.  

Sitoutuminen More Than Our Rank -aloitteeseen on tärkeä osa Turun yliopiston vastuullisen arvioinnin kehitystyötä.  

– Turun yliopisto on edelläkävijä vastuullisen arvioinnin kehittämisessä ja haluamme sitoutua myös rankingeja monimuotoisempaan institutionaalisen menestyksen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Sitoutuminen More Than Our Rank -aloitteeseen on myös linjassa sen kanssa, mitä European University Association haluaa edistää, rehtori Jukka Kola sanoo. 

Kola on myös EUA Council -jäsen ja osallistuu parhaillaan 26–27.10. neuvoston kokoukseen Brysselissä.

Turun yliopisto on kansallisesti edelläkävijänä kehittänyt tutkijan ja tutkimuksen vastuullista arviointia Suomessa ja laatinut vastuullisen arvioinnin linjauksen, joka on saanut positiivista huomiota kansallisesti ja kansainvälisesti. Vastuullisen arvioinnin linjaus toteuttaa Turun yliopiston strategiaa 2021–2030 ja on avaus aktiiviseen tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin uudistamiseen. More Than Our Rank -aloitteeseen sitoutuminen on yksi merkittävä osa linjaukseen liittyvää toimenpideohjelmaa.

 

 

Luotu 27.10.2023 | Muokattu 27.10.2023