Avoin tiede Turun yliopistossa - Tutkimusaineistot ja datapolitiikka

Turun yliopisto suosittaa avaamaan tutkimusdatan. Ohjeita datan hallinnasta, tallennuspaikoista, avaamisesta sekä mm. aineistonhallintasuunnitelman tekemisestä löydät Turun yliopiston dataoppaasta.

Datapolitiikka

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät yliopistotasoiset periaatteet ja linjaukset.

Datapolitiikka käsittää digitaalisessa muodossa olevat aineistot, joita voi olla mittaustuloksia, tilastoja, digitaalisia kuvia, äänitallenteita, haastatteluiden litterointeja, kyselyaineistoja tai kenttäryöhän perustuvia havaintoja.