Kemia kuvitus 263

Avoimet aineistot ja menetelmät

Tavoitteenamme on, että Turun yliopiston tutkijoiden tutkimusaineistot ja tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ovat niin avoimia kuin mahdollista ja niin suljettuja kuin on tarpeellista.

Turun yliopiston Datapolitiikka ja siihen liittyvä toimenpideohjelma on ohjannut Turun yliopiston yliopistoyhteisöä tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvässä avoimuudessa vuodesta 2016 lähtien. Politiikkaa päivitetään tulevan vuoden aikana mm. ottamalla huomioon viimeaikainen kansallinen ja kansainvälinen avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitys.

>> Turun yliopiston datapolitiikka (pdf)

>> Turun yliopiston datapolitiikan toimenpideohjelma (Excel)

Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan TENKin tutkimuseettisiä ohjeistuksia, jotka sisältävät suosituksen tutkimusaineistojen avaamisesta. Lisätietoja:
>> Tutkimuksen eettisyys Turun yliopistossa

Turun yliopiston kirjaston asiantuntijat tarjoavat koulutusta ja tukea aineistojen avaamiseen ja datan hallintaan. Kirjaston asiantuntijoiden laatimiin avoimen tieteen ja tutkimusaineistojen avoimuuteen sekä datan hallintaan liittyviin ohjeistuksiin voit tutustua täällä (linkki)