Asiasana: tutkimusaineistot

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Laskennallisten ihmistieteiden asema vahvistuu ja muokkaa Suomen tiedekenttää

20.12.2021

Useiden suomalaisten yliopistojen yhteistyönä kehitettävä digitaalinen infrastruktuuri tukee modernin datatieteen vahvistumista ihmistieteiden keskeisenä menetelmänä humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Hankkeessa karttuvilla digitaalisilla tutkimusaineistoilla ja -menetelmillä voidaan ymmärtää kulttuurin ja yhteiskunnan tilaa ja muutoksia historiasta nykypäivään. 

Apua perustutkinto-opiskelijan tutkimusaineistojen hallintaan – aineistonhallinnan suunnitelmapohja opiskelijoille

27.10.2021

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa perustutkinto-opiskelijankin tutkimusprosessia. Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla ja aineistonhallintasuunnitelma on työkalu, jonka avulla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Turun yliopiston kirjastossa on luotu nyt myös opiskelijan tarpeisiin räätälöity aineistonhallintasuunnitelmapohja, jonka avulla suunnitella tutkimusaineiston hallinta koko opinnäytetyöprosessin ajan.