Yliopisto myönsi neljän miljoonan euron rahoituksen tutkimusaineistoihin

25.05.2018

Rehtori on tehnyt päätöksen rahoituksen myöntämisestä kansallisesti merkittävien, sekä fyysisten että digitaalisten tutkimusaineistojen hankintaan ja uusien tai jo olemassa olevien aineistojen järjestämiseen ja ylläpitoon.

 

​Yliopiston sisäisessä haussa on myönnetty rahoitus 16 hakijalle. Yhteensä myöntösumma on 3 999 100 euroa.

 
Aineistot ovat merkittävä osa Turun yliopiston tutkimuksen infrastruktuuria. Niillä on tärkeä rooli myös avoimen tieteen ja tutkimuksen alustana.
 
– Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu mahdollisuus toistaa tai muuten arvioida tutkimusten tuloksia ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäen alkuperäistä aineistoa. Siksi on huolehdittava jo olemassa olevien aineistojen säilyttämisestä ja niiden käytettävyyden parantamisesta. RAhoituksen avulla voidaan myös laajentaa ja syventää aineistovalikoimaa, tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo.
 
Yliopistossa aineistojen kehittämiseen kuuluu myös aineistonhallinnan hyvien käytänteiden löytäminen sekä yliopiston sisältä että muualta.
 
– Tavoitteena on myös yhtenäistää käytäntöjä, jolloin tutkijan on helpompi pohtia eri aineistojen hyödyllisyyttä oman tutkimuksensa kannalta. Erityisen tärkeää on saada esille aineistojen metadata, eli selkeä kuvaus sisällöstä, Suominen sanoo.

Rahoituksen saaneet aineistot:

 • Alvesalo-Kuusi Anne, oikeustiede: Lainsäädännön tutkimuksen monitieteinen tietovaranto (LATAAMO) (2018-20)
 • Erola Jani, sosiaalitieteiden laitos: Suomalaiset väestötason rekisteriaineistot (2018-23)
 • Heikkilä Jukka, johtamisen ja yrittäjyyden laitos: Envision Case research database + Qualitative Research Data platform (MetaQRD) (2018-19)
 • Heimo Anne, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkiston (HKT-arkisto) kokoelmat (2018-23)
 • Kurki Tommi, kieli- ja käännöstieteiden laitos: Digilang: Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden digitaalisten kieliaineistojen täydentäminen
 • Lamminmäki Urpo, biokemian laitos:Synteettinen rekombinanttivasta-ainekirjasto (2018-23)
 • Lehtonen Samuli, biodiversiteettiyksikkö: Turun yliopiston Amazon-tutkimusryhmän kasvitieteelliset kokoelmat esimerkkinä geenivaralain asettamista juridisista aineistonhallintakysymyksistä Turun yliopistolla (2018-20)
 • Nivala Asko, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos:  Pysyvä lisenssi digitaalisen arkiston "Nineteenth Century Collections Online" (NCCO, Gale Cengage) kolmeen alakokoelmaan sekä viiden vuoden lisenssi Gale Primary Sources –alustaan (2018-23)
 • Nummenmaa Lauri, psykologian ja logopedian laitos: Rekisterikohorttitietokanta aivojen toiminnasta, molekyylirakenteesta, ja niiden yhteydestä somaattiseen terveyteen ja sosioekonomiseen hyvinvointiin (2018-19)
 • Onkamo Päivi, biologian laitos: Kipot ja kielet – polttoainetta ihmisen historian evoluutiobiologiselle tutkimukselle (2018-20)
 • Pentikäinen Olli, biolääketieteen laitos: Kaupalliset ja kansalliset pienmolekyyli- ja fragmenttitietokannat lääkekehityksessä (2018-23)
 • Raitakari Olli, sydäntutkimuskeskus: Vanhempien ja isovanhempien altisteiden vaikutus jälkeläisten terveyteen (2018-22)
 • Räsänen Pekka, sosiaalitieteiden laitos: 1. Digitalisoituva Suomi -aineisto (aineiston järjestäminen), 2. Arkielämä ja osallistuminen 2019 -aineisto (aikasarjatäydennys- ja yhdistäminen), 3. Suomi 2019 -aineisto (aikasarjatäydennys- ja yhdistäminen)
 • Salmivalli Christina, psykologian ja logopedian laitos: KiVa-kouluaineistoon sisältyvien erillisten tiedostojen yhdistäminen, koko aineiston järjestäminen ja metadatoittaminen sekä järjestetyn KiVa Koulu -aineiston yhdistäminen Kouluterveys-kyselyn kanssa (2018-19)
 • Sourander Leif Andre, kliininen laitos: Raskausajan masennus: riskitekijät ja varhaisen tuen digitaalinen hoito-ohjelma perheiden hyvinvoinnin tukena (2018-21)
 • Vaihekoski Mika, Laskentoimen ja rahoituksen laitos, Thomson Reuters Eikon -tietokanta (2018-19)
Teksti: Tuomas Koivula
Luotu 25.05.2018 | Muokattu 17.02.2021