Asiasana: Viestintä

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väitös (ekologia): FM Jussi Lampinen

Aika

21.2.2020 klo 12.00 - 16.00
FM Jussi Lampinen esittää väitöskirjansa ” The Conservation of Declining Grassland Species in Novel Habitats” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 21.2.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 2 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).Vastaväittäjänä toimii professori...

Väitös (ympäristötiede): FM Pirjo Majuri

Aika

5.2.2020 klo 12.00 - 16.00
FM Pirjo Majuri esittää väitöskirjansa ”Geoenergy and sustainable development – Perspectives on environmental challenges and governance of geoenergy installations (Maalämpö ja kestävä kehitys – Näkökulmia maalämpöasennusten ympäristöhaasteisiin ja hallintaan)” julkisesti tarkastettavaksi Turun...

Väitös (filosofia): MA Jan Johansson

Aika

25.1.2020 klo 12.15 - 16.15
MA Jan Johansson esittää väitöskirjansa ”Seeing All Things in Space: Kant and the Reality of Space in the Context of Early Modern Philosophy” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 25.1.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku)...

Väitös (taidehistoria): FM Antonella Perna

Aika

14.2.2020 klo 12.00 - 16.00
FM Antonella Perna esittää väitöskirjansa ”Lionello Venturi and the Taste of the Primitives. From Text to Context (1918-1931). The Concept of the Primitive as a Perspective for Analysis.” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.2.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Sirkkalan...

Väitös (sosiologia): VTM Hannu Lehti

Aika

31.1.2020 klo 12.15 - 16.15
VTM Hannu Lehti esittää väitöskirjansa ”The Role of Kin in Educational and Status Attainment” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 31.1.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).Vastaväittäjänä toimii dosentti Timo Kauppinen (Terveyden...

Väitös (kirurgia): LL Mika Helmiö

Aika

31.1.2020 klo 12.00 - 16.00
LL Mika Helmiö esittää väitöskirjansa ” Bariatric surgery in the treatment of morbid obesity: long term outcomes and comparison of laparoscopic sleeve gastrectomy with Roux-en-Y gastric bypass” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 31.1.2020 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Johan...

Väitös (fysiikka): C. Sc. Victoria Smirnova

Aika

30.1.2020 klo 12.00 - 16.00
C. Sc. Victoria Smirnova esittää väitöskirjansa ”Long quasi-periodic oscillations of sunspots and small-scale magnetic structures” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 30.1.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Arc 1, Arcanuminkuja 4, Turku).Vastaväittäjänä toimii professori...

Väitös (kasvatustiede): MA Yili Wang

Aika

17.1.2020 klo 12.00 - 16.00
MA Yili Wang esittää väitöskirjansa ”Young children’s peer relationships and interactions in small group settings” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.1.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 1 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).Vastaväittäjänä toimii professori...

Väitös (englannin kieli): FM Laura Ekberg

Aika

24.1.2020 klo 12.15 - 16.15
FM Laura Ekberg esittää väitöskirjansa ” Heterolingualism and cultural integrity in Finnish translations of Anglophone Caribbean novels” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.1.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 3 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku)...

Väitös (psykologia): MSc Pilleriin Sikka

Aika

18.1.2020 klo 12.00 - 16.00
MSc Pilleriin Sikka esittää väitöskirjansa ”Dream Affect: Conceptual and Methodological Issues in the Study of Emotions and Moods Experienced in Dreams” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 18.1.2020 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1 -luentosali, Assistentinkatu 5...