Väitös (sosiologia): VTM Hanna Rättö

Aika

6.9.2024 klo 12.00 - 16.00
VTM Hanna Rättö esittää väitöskirjansa ”Impacts of policy changes and the role of institutional structures in healthcare: Exploring outcomes related to the pharmacological care of type 2 diabetes” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 06.09.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub2-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Pauline Norris (Otagon yliopisto, Uusi-Seelanti) ja kustoksena professori Mikko Niemelä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin tyypin 2 diabeteslääkkeiden omavastuun korotuksen vaikutuksia ja uudempien lääkkeiden määräämistä terveydenhuollon eri sektoreilla.

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden omavastuuosuutta korotettiin vuonna 2017. Muutoksen jälkeen potilaan lääkkeen hinnasta saama korvaus aleni aiemmasta 100 prosentista 65 prosenttiin. Tutkimuksen tulosten mukaan tyypin 2 diabeteslääkkeiden kokonaiskulutus väheni muutoksen jälkeen.

Omavastuuosuuden korotus ei koskenut insuliineja. Ennen muutosta esitettiin huoli siitä, että muutos johtaisi epätarkoituksenmukaiseen insuliinihoitoon siirtymiseen. Insuliinin kokonaiskulutus ei kuitenkaan kasvanut muutoksen jälkeen. Myöskään insuliinihoidon aloittamisen kehityksessä ei muutoksen jälkeen havaittu eroa sellaisten potilaiden välillä, joiden tulotaso oli erilainen.

Lääkekorvausten muutokset kuitenkin näkyivät toimeentulotuen käytössä. Toimeentulotuen käyttö tyypin 2 diabeteslääkkeiden maksamisessa yleistyi omavastuuosuuden korotuksen jälkeen.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että uudempien tyypin 2 diabeteslääkkeiden käytön julkisessa terveydenhuollossa, yksityisessä terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa aloittavat potilasryhmät erosivat toisistaan sosioekonomiselta taustaltaan. Potilaiden aiempi lääkehoito kuitenkin heijasteli tyypin 2 diabeteksen hoitosuosituksia kaikilla sektoreilla.
Viestintä