Väitös (markkinointi): KTM Lotta Siutla

KTM Lotta Siutla esittää väitöskirjansa ”Digital Content Marketing in Business Markets: Activities and the Nomological Network” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 16.08.2024 klo 12.15 (Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/e7fc0588-1bfd-4527-a4a2-9e88a478f73a/public (kopioi linkki selaimeen).

Vastaväittäjänä toimii professori Jari Salo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Harri Terho (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on markkinointi.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9754-1 (kopioi linkki selaimeen).

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Tämä väitöskirja tarjoaa käytännönläheisen viitekehyksen digitaalisen sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen yritystenvälisessä liiketoiminnassa. Väitöskirja perustuu laadulliseen tutkimukseen ja laajaan 58 päällikön haastatteluaineistoon 36 eri yrityksestä. Perinteisesti yritysten välisessä myynnissä myyjällä on ollut merkittävä rooli tiedonvälittäjänä. Tänä päivänä yrityksen edustajat ovat valveutuneita ja hakevat verkosta tietoa ostopäätöksensä tueksi. Yritysten markkinoijat ovat vastanneet tähän kysyntään tarjoamalla suuren määrän erilaisia sisältöjä verkossa kuten blogit ja webinaarit. Sisältömäärän kasvusta johtuen ostajien on yhä vaikeampaa löytää oikeaa tietoa ostopäätöksensä tueksi. Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa siihen, miten yritykset voivat vastata yritysasiakkaidensa ostokäyttäytymisen muutokseen.

Tämä väitöskirja tarjoaa kirjallisuuskatsauksen kolmeen aiempaan tutkimusalueeseen: ostopolkuun, asiakkaiden osallistamiseen sekä markkinointiteknologioihin, jotka kaikki liittyvät läheisesti digitaaliseen sisältömarkkinointiin. Tämän tutkimuksen myötä erityisesti yrityksen johdolla ja hallituksen jäsenillä on työkaluja ymmärtää mitä tekijöitä tulee olla kunnossa ennen digitaalisen sisältömarkkinoinnin aloittamista, mitä toimenpiteitä sen aloittaminen vaatii: asiakaspolun ymmärtämistä, arvokkaan sisältöportfolion luomista sekä asiakkaiden osallistamista sisältöjen avulla. Väitöskirja tarjoaa myös tietoa siihen, mitkä tekijät voivat parantaa tai heikentää yrityksen sisältömarkkinoinnin tehoa. Väitöskirjan avulla voidaan toteuttaa paremmin kohdennettavaa digitaalista sisältömarkkinointia ja täten vaikuttaa positiivisesti yrityksen myyntiin.
Viestintä