Puuttuuko aineisto graduun tai kandintutkielmaan? Tietoarkiston aineistoilla tehty jo satoja opinnäytteitä

03.09.2020

Tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Tietoarkisto arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tietoarkiston Aila-palveluportaali sisältää yli 1500 eri tutkimusaineistoa, joista suurin osa on käytettävissä opinnäytetöihin. Palveluportaalissa on pääasiassa yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden, humanististen tieteiden ja terveystieteiden aineistoja.

Käyttämällä tutkielmassa tilastollisesti edustavaa, valmista tutkimusaineistoa opiskelija voi keskittyä esimerkiksi vaativampaan tilastolliseen analyysin. Valmis aineisto on usein hyvä ratkaisu myös laadullisen tutkielman tekemiseen, jolloin tutkittavien rekrytointiin ja haastattelujen litterointiin ei kulu aikaa. 
 
Hyvään lopputulokseen ei automaattisesti johda sen paremmin oma kuin valmiskaan aineisto, ja erinomainen gradu Tietoarkiston aineistolla on ollut usealle opiskelijalle reitti tutkijan uralle. Tietoarkisto haastatteli viime syksynä kahta yliopistosta valmistunutta, jotka olivat käyttäneet graduissaan Tietoarkistoon tallennettuja aineistoja. Lue haastattelu Tietoarkiston sivuilta.

 
Lisätietoja:
Aineistokuvailut Aila-palveluportaalissa

Luotu 03.09.2020 | Muokattu 03.09.2020