Students discussing over a a molecular building block

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus

Avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa yliopistoyhteisömme arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Turun yliopistossa suositellaan käyttämään kansallista avointen oppimateriaalien kirjastoa oppimateriaalien avaamiseen. Avointen oppimateriaalien kirjastoon voit tutustua tästä:

Avointen oppimateriaalien kirjasto

Lisäksi Turun yliopistossa kehitetään jatkuvasti pedagogiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja opetuksen järjestämisessä ja opiskelussa. Tukea opetukseen ja uusia tapoja toteuttaa korkeakouluopetusta löydät tästä:

Boost your teaching