Avoin oppimateriaali ja MOOC-verkkokurssit Turun yliopistossa

Täydennä osaamistasi tai opiskele omaksi iloksi – maksutta!

Avoimet oppimateriaalit ja MOOCit ovat kaikille avoimia, maksuttomia verkkokursseja tai muita materiaaleja, joita voit opiskella itsenäisesti oman aikataulusi mukaan ja asuinpaikasta riippumatta. Suurin osa oppimateriaalista sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. 

Useimmista MOOC-kursseista on mahdollisuus tehdä myös opintopisteytetty suoritus kurssista riippuen joko osana tutkinto-opintoja tai ilmoittautumalla suorittamaan opintojakso avoimessa yliopisto-opetuksessa. Avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritukset ovat yleensä maksullisia (enintään 15 euroa/opintopiste), Ilmasto.nyt ja AI & Cybersecurity -kurssit ovat maksuttomia. Lue lisätietoja kurssien omista ohjeista.

> Tutustu kursseihin MOOCien yhteisellä esittelysivulla

Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC
 • Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? MOOC
 • Luontoperustainen hyvinvointi MOOC
 • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla MOOC

 • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet MOOC
 • Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena MOOC
 • Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut MOOC

 • Nuoret hoivaajat 3: Lapsen ja perheen tukeminen MOOC

Kulttuuri

 • Cultural Memory and Social Change MOOC

Liiketalous

 • CDTMOOC, Creative Methods in Entrepreneurship MOOC

Merenkulku ja logistiikka

Opetus- ja kasvatusala

 • Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus perusopetuksen ja toisen asteen opettajille, DivED - Diversity in Education
 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOC
 • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä MOOC
 • Oppimisanalytiikka – bittinikkaroinnista pedagogisiin toimenpiteisiin (2 op) MOOC

Tekniikka, tekoäly ja digitalisaatio

Tulevaisuusosaaminen, yhteiskunta, kansainvälisyys

 • Tulevaisuus.fi tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaalia (Topi)
 • Tulevaisuusohjaus.fi työkaluja ja tehtäviä erilaisia tulevaisuuksia varten
 • Asianet / Yliopistojen Aasia-verkosto:
  • Johdatus Itä-Aasiaan MOOC
  • Johdatus Kaakkois-Asiaan MOOC
  • Johdatus Etelä-Aasiaan MOOC
  • Introduction to Business in East and Southeast Asia MOOC

Ympäristöosaaminen, kestävä kehitys

 • Climate University -verkosto: Ilmasto.nyt - Ilmastonmuutoksen peruskurssi MOOC
 • Climate University -verkosto: Kestävyys.nyt - Kestävän kehityksen peruskurssi MOOC
 • Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOC