alt=""

Kehitä osaamistasi kaikille avoimilla MOOC-kursseilla

MOOCit ovat nimensä - Massive Open Online Courses - mukaisesti kaikille avoimia ja maksuttomia verkkokursseja. Ne tarjoavat joustavan tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin.

MOOC-verkkokurssit ovat yliopistojen avoimen oppimisen tarjontaa: ne avaavat näkökulmia eri tieteenalojen ilmiöihin ja kysymyksiin ja tarjoavat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. MOOCeilla voit hankkia myös käytännön taitoja. Useimmat kurssit eivät edellytä aiempia yliopisto-opintoja.

Kurssit sisältävät opiskelumateriaaleja kuten artikkeleja ja luentotallenteita sekä ohjeita, vinkkejä lisämateriaaleista ja monenlaisia oppimistehtäviä. Kurssit julkaistaan korkeakoulujen yhteisellä DigiCampus-alustalla.

MOOCeja voit opiskella itsenäisesti oman aikataulusi mukaan tai osallistumalla yhteisen aikataulun mukaan eteneviin opintoihin. Kurssien käytännöt ja aikataulut vaihtelevat, joten tutustu aina kurssikohtaisiin ohjeisiin DigiCampuksessa.

MOOC-kursseilla voi olla mahdollista suorittaa osaamismerkkejä. MOOCit voivat sisältyä myös yliopiston tutkinto-opintoihin, jolloin tutkinto-opiskelijat voivat tehdä MOOCeista opintosuorituksen itsenäisesti tai osana opintojakson opetusta.   

Tutkinto-opintoihin sisältyviä MOOCeja voi yleensä suorittaa myös avoimessa yliopisto-opetuksessa. Jos haluat tehdä MOOCista opintopisteytetyn suorituksen, voit ilmoittautua opintojaksolle ja saada opinto-oikeuden maksamalla opintomaksun, joka on enintään 15 euroa/opintopiste. Climate.now - Ilmasto.nyt (2 op) ja AI & Cybersecurity (5 ECTS) -kurssien suoritukset ovat maksuttomia.

Tutustu MOOCeihin!