Avoin tiede Turun yliopistossa - Julkaisut ja julkaisupolitiikka

Avoin julkaiseminen on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat.

Turun yliopiston tutkijoille käytännön tietoa avoimen julkaisemisen tavoista löytyy Turun yliopiston kirjaston kokoamasta Avoin julkaiseminen -oppaasta.

Julkaisupolitiikka

Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat. Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat kaikkia Turun yliopistossa tutkimusta tekeviä ja Turun yliopistoa affiliaationa käyttäviä tutkijoita. Turun yliopistossa julkaisuarkistona toimii Tutkimustietojärjestelmä.

Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen luotettavuutta, tieteenteon edellytyksiä sekä tieteen käyttömahdollisuuksia päätöksenteossa. Lisäksi se pienentää tietokuilua kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä.

Turun yliopiston tunnuslause ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”, heijastelee sitä miten yliopisto on 1920 perustettu kansalaiskeräyksellä ja lahjana tieteelle. Avoin tiede tuo tieteen kaikkien käyttöön.

Turun yliopiston strategian tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa yliopiston joka tasolla toimitaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Julkaisupolitiikalla halutaan kannustaa Turun yliopiston tutkijoita avoimeen julkaisemiseen silloinkin, kun esimerkiksi rahoittaja ei sitä vaadi.