Julkaisemiseen tukea kirjastosta

Mietitkö, miten julkaista Turun yliopistolle tekemäsi väitöskirja tai opinnäytetyö? Kiinnostaako Open access -julkaiseminen tai tutkimusdatasi avaaminen? Haluaisitko tietoa julkaisujen arvioinnista? Kirjasto auttaa ja palvelee sinua!

Avoin julkaiseminen

Avoimen julkaisemisen opas : julkaiseminen Open Access -julkaisuissa

Avoimen saatavuuden opas : tiedon hakeminen kirjaston aineistojen ulkopuolelta

Avoin tiede Turun yliopistossa : julkaisut ja julkaisupolitiikka

Koulutukset tutkijoille

Kirjaston koulutustarjonta -opas : tilaisuuksia esim. siitä, miten lisätä tutkimuksesi näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä saada lisää tietoa käytössäsi olevista aineistoista

Patenttitieto

Patentit-opas : patenttitiedon hyödyntäminen

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi -opas : viittausmäärien haku, h-indeksi ja lehtien arviointi

Tutkimusdata: aineistonhallinta ja datan avaaminen

Tutkimusdata-opas : aineistonhallinta, datanhallintasuunnitelman laatiminen, datan avaaminen ja data-arkistot

Avoin tiede Turun yliopistossa - Tutkimusaineistot ja datapolitiikka

Tutkimustietojärjestelmä (UTUCRIS, TTJ, Converis, tutkimusportaali)

Tutkimustietojärjestelmä UTUCRIS -opas : ohjeet tutkijoille mm. julkaisutietojen ilmoittamiseen,  profiilitietojen ylläpitämiseen, rinnakkaistallentamiseen ja ORCID-tutkijatunnisteen luomiseen

Julkaisutietojen ilmoittaminen -lomake

Turun yliopiston tutkimusportaali : hae Turun yliopiston julkaisuja ja tutkijoita

UTUPub, väitöskirjojen ja opinnäytetöiden julkaiseminen

UTUPub

Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto UTUPub : Turun yliopiston opinnäytetyöt, väitöskirjat sekä tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Väitöskirjan tai muun julkaisun julkaiseminen

Turun yliopiston väitökset: ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle, uusimmat väitöstiedotteet ja Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS

Väitöskirjan julkaiseminen -opas : Annales-sarjan ohjeet väitöskirjan julkaisemiseen sekä mitä ottaa huomioon mikäli väitöskirja julkaistaan muuten kuin Turun yliopiston Annales-sarjassa

Julkaiseminen UTUPub-julkaisuarkistossa ja ISBN-tunnuksen hakeminen kirjastosta

Pro gradu -työn julkaiseminen

UTUGradu-opas

Turun yliopistossa tehdyt opinnäytteet -hakuopas

Ennen 1.8.2018 ilmestyneet gradut

Mikäli haluat julkaista ennen 1.8.2018 ilmestyneen gradusi kokotekstinä verkossa, täytä sopimus kahtena kappaleena ja toimita ne mihin tahansa kirjaston asiakaspalveluyksikköön, jossa ne allekirjoitetaan kirjaston puolesta. Saat itsellesi toisen kappaleen mukaan. Postitse voit lähettää sopimuksen osoitteella:

Turun yliopiston kirjasto
Julkaisemisen palvelut (Educariumin kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Sähköposti: julkaisut@utu.fi