Julkaiseminen UTUPub-julkaisuarkistossa ja ISBN-tunnuksen hakeminen kirjastosta

Turun yliopiston UTUPub-julkaisuarkistossa voidaan julkaista myös muita uusia teoksia kuin opinnäytteitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset raportit, tutkimukset, oppikirjat ja konferenssijulkaisut.

Turun yliopiston kirjasto antaa ISBN-tunnuksen Turun yliopiston julkaisuille.

Muun teoksen julkaiseminen julkaisuarkistossa

​Mikäli haluat julkaista julkaisuarkistossa jonkin muun teoksen kuin opinnäytteen, menettele seuraavasti:

Huomaa, että artikkelien rinnakkaistallenteita ei julkaista UTUPub:issa, vaan tutkimustietojärjestelmässä.

ISBN-tunnukset

ISBN-tunnukset annetaan kaikille julkaisuille, jotka vastaavat sisällöltään kirjaa. Teoksen fyysinen muoto voi olla painettu kirja, audiovisuaalinen tai elektroninen tallenne. Jos teos ilmestyy useassa eri muodossa (esim. sekä painettuna että elektronisena) tulee sen kaikille eri ilmenemismuodoille hakea oma ISBN-tunnus.
 
Saat ISBN-tunnuksen Turun yliopiston kustantamalle julkaisullesi täyttämällä tunnuksen hakulomakkeen: ISBN-tunnuksen hakulomake (sähköposti julkaisut@utu.fi).
 
Muihin julkaisuihin (esim. jos julkaisu on omakustanne tai julkaisun kustantaja on jokin muu taho kuin Turun yliopisto tai siihen kuuluva laitos) tulee pyytää ISBN-tunnus Suomen ISBN-keskuksesta, sähköposti: isbn-keskus@helsinki.fi.Epäselvissä tapauksissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: julkaisut@utu.fi​

ISSN-tunnus

ISSN-tunnus on sarjajulkaisujen ja lehtien identifiointitunnus. Se liittyy kiinteästi sarjan ja lehden nimeen. Uusi tunnus tarvitaan sarjan tai lehden vaihtaessa nimeä tai jos sarjan tai lehden julkaisumuodossa tapahtuu muutoksia. Uuden ISSN-numeron saa tarvittaessa Kansalliskirjastosta, Suomen ISSN-keskuksesta.