Osallistava tiede

Turun yliopistolle tärkeää on yhteistyön monenlaiset muodot. Turun yliopistossa tehdään yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Turun yliopistossa kehitetään kansalaistiedettä muun muassa lisäämällä tutkijoiden valmiuksia kansalaistieteen toteuttamiseen sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia tieteen tekoon.

Yliopisto tekee vuorovaikutteista yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa ja tarjoaa myös yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille mahdollisuuksia osallistua tutkimuksen tekemiseen.