Uudet opiskelijat 2015 7 hires

Avoimen tieteen linjaukset

Turun yliopiston avoimen tieteen toteuttamista ja kehittämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset ja suositukset. Osallistumme myös aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjen edistämiseksi.

Turun yliopistossa avointa tiedettä on tavoitteellisesti ja systemaattisesti edistetty jo vuodesta 2015, jolloin avoimen tieteen edistäminen nostettiin Turun yliopiston vuosien 2016-2020 strategiaan omana toimenpideohjelmanaan. Avoimesta tieteestä on lyhyessä ajassa tullut koko yliopistoyhteisöä hyödyttävä voimavara ja siksi avoin tiede ja vaikuttavuus on Turun yliopiston nykyisessä strategiassa yksi keskeisistä läpileikkaavista teemoista. Turun yliopiston strategiaan 2020-2030 voit tutustua tästä.

Strategian lisäksi Turun yliopiston Avoimen tutkimuksen politiikka on ohjannut Turun yliopiston yliopistoyhteisöä avoimuuteen vuodesta 2018 lähtien. Politiikkaa päivitetään tulevan vuoden aikana mm. ottamalla huomioon viimeaikainen kansallinen ja kansainvälinen avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitys.

Turun yliopiston omaan Avoimen tutkimuksen politiikkaan voit tutustua tästä: 
Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikka (pdf).

Turun yliopisto on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 15.5.2020. Allekirjoituksellaan Turun yliopisto on sitoutunut huolehtimaan julistuksessa ja siihen liittyvissä linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen käytäntöjen toteutumisesta.

Kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025 ja sitä täydentäviin osalinjauksiin ja suosituksiin voit tutustua täältä:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 (linkki)

Kotimaiset linjaukset (linkki)

Kotimaiset suositukset (linkki)

Turun yliopisto on lisäksi Euroopan yliopistojen liiton (EUA) aktiivinen jäsen ja Turun yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainväliseen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön tuloksena syntyneiden linjausten ja ohjeistusten integroimiseen paikalliseen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Kansainvälisistä avoimen tieteen suosituksista Turun yliopisto on sitoutunut muun muassa UNESCOn avoimen tieteen suositukseen, johon voit tutustua tästä (linkki).