Uudet opiskelijat 2015 7 hires

Avoimen tieteen linjaukset

Turun yliopiston avoimen tieteen toteuttamista ja kehittämistä ohjaavat kansalliset ja kansainväliset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset ja suositukset. Osallistumme myös aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen kehittämistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjen edistämiseksi.

Turun yliopiston linjaukset

Turun yliopistossa avointa tiedettä on tavoitteellisesti ja systemaattisesti edistetty jo vuodesta 2015, jolloin avoimen tieteen edistäminen nostettiin Turun yliopiston vuosien 2016-2020 strategiaan omana toimenpideohjelmanaan. Avoimesta tieteestä on lyhyessä ajassa tullut koko yliopistoyhteisöä hyödyttävä voimavara ja siksi avoin tiede ja vaikuttavuus on Turun yliopiston nykyisessä strategiassa yksi keskeisistä läpileikkaavista teemoista. 

Turun yliopiston strategiaan 2020-2030 voit tutustua tästä:

Turun yliopiston strategia

Strategian lisäksi Turun yliopiston Avoimen tutkimuksen politiikka on ohjannut Turun yliopiston yliopistoyhteisöä avoimuuteen vuodesta 2018 lähtien. Politiikkaa päivitetään tulevan vuoden aikana mm. ottamalla huomioon viimeaikainen kansallinen ja kansainvälinen avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitys. Uudistettuun politiikkaan sisällytetään muun muassa avoimia oppimateriaaleja, avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä, kansalaistiedettä ja yritysyhteistyötä ohjaavia linjauksia.

Turun yliopiston omaan Avoimen tutkimuksen politiikkaan voit tutustua tästä: 
Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikka (pdf).

Kansalliset linjaukset

Turun yliopisto on allekirjoittanut kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 15.5.2020. Allekirjoituksellaan Turun yliopisto on sitoutunut huolehtimaan julistuksessa ja siihen liittyvissä linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen käytäntöjen toteutumisesta. Tukeutumalla kansalliseen avoimen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuriin 2024–2030 huolehdimme että tutkimusyhteisömme kyvykkyydet, palvelut ja prosessit ovat linjassa linjauskokonaisuudessa lausuttujen tavoitteiden kanssa.

Kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025 ja sitä täydentäviin osalinjauksiin ja suosituksiin sekä avoimen tieteen viitearkkitehtuuriin voit tutustua täältä:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 

Kotimaiset linjaukset 

Kotimaiset suositukset 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri 2024–2030

Turun yliopisto osallistuu joka toinen vuosi avoimen tieteen kansalliseen seurantaan. Avoimen tieteen seurantaan liittyvään tietoon voit tutustua tästä:

Tiede ja tutkimus: Turun yliopiston tunnuslukua avoimesta tieteestä

Kansainväliset linjaukset

Turun yliopisto on ollut aktiivinen kansainvälisen Coimbra Group -yliopistoverkoston jäsen vuodesta 1995 lähtien. Coimbra Group on korkeasti arvostettujen eurooppalaisten monitieteisten yliopistojen verkosto, joka on sitoutunut luomaan akateemisia ja kulttuurisia siteitä yliopistojen välille. Verkoston tavoitteena on toimia jäsenten eduksi edistämällä kansainvälistymistä, akateemista yhteistyötä sekä koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa tasoa. Verkosto on myös aktiivinen toimija avoimen tieteen kehittämisessä, minkä myötä myös Turun yliopisto toimii edelläkävijänä avoimen tieteen kehittämisessä. Lue lisää Coimbra Groupin avoimen tieteen kehittämisestä tästä:

Coimbra Group joins the conversation on Open Science

Lisäksi Turun yliopisto on Euroopan yliopistojen liiton (EUA) aktiivinen jäsen ja Turun yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainväliseen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön tuloksena syntyneiden linjausten ja ohjeistusten integroimiseen paikalliseen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tutustu EUA:n avoimen tieteen agendaan tästä:

The EUA Open Science Agenda 2025

Kansainvälisistä avoimen tieteen suosituksista Turun yliopisto on sitoutunut muun muassa UNESCOn avoimen tieteen suositukseen, johon voit tutustua tästä:

UNESCO Recommendation on Open Science