Laura Niemi profiilikuva
Laura
Niemi
D.Sc. (Econ. & Bus. Adm.)
Vastuullinen tutkimus; Avoin tiede; Tutkimuksen vaikuttavuus; Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi; Yrittäjyys ja uuden arvon yhteisluominen

Contact

+358 29 450 4722
+358 50 435 9029
Koskenniemenkatu 4
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tutkimuksen ja tutkijan vastuullinen arviointi
Avoin tiede
Kansalaistiede
Vaikuttavuus

Biografia

Toimin kehittämisasiantuntijana Tutkimusedellytykset-yksikössä. Keskeisimpiä työtehtäviäni on  tutkimuksen ja tutkijan arvioinnin uudistaminen, avoimen tieteen edistäminen sekä tutkimuksen vaikuttavuuden tukeminen.

Avoimen tieteen kehittämistä voi seurata Avoimen tieteen kiihdyttämön sivuilta: https://sites.utu.fi/openutu/
Instagramista: utu_openscience
ja Twitteristä: @UTU_openscience

Taustaltani olen ekonomi ja kauppatieteiden tohtori.

Tutkimus

Vuonna 2012 aloitin projektitutkijana Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden yksikkössä.
Aluksi työskentelin yrittäjyyden yksikön ja Vaasan yliopiston yhteisprojektissa: “Valuable, Intangible and Prestigious Service Experiences” (VIPSE). Tutkimusprojektin tarkoituksena oli selvittää, miten yritykset voivat arvon luonnin avulla lisätä kilpailukykyään.

Projektissa käsitelty aihe vei minut mukanaan ja aloin suunnitella jatko-opintojani aiheeseen liittyen.
Kun tutkimusprojekti päättyi alkuvuodesta 2015 aloin työskennellä täysipäiväisesti Turun yliopiston UTUGS (University of Turku Graduate School) tutkijankoulupaikalla. Vuosien 2015-2019 aikana väitöskirjan työstämisen sekä jatko-opintojen lisäksi olen suunnitellut ja toteuttanut useita yrittäjyyden opintojaksoja ja osallistunut yrittäjyyden alan tutkimusprojektien suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen.

Väittelin kauppatieteiden tohtoriksi toukokuussa 2020. Väitöskirjani tarkastelee uuden arvon yhteisluontia ja se on julkaistu sähköisesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8063-5

Väitöskirjani päätavoitteena on esittää vuorovaikutuksellinen näkökulma yrittäjyyteen keskittymällä erityisesti uuden arvon yhteisluonnin monimutkaiseen ilmiöön. Väitöskirjani koostuu johdannosta ja kolmesta erillisestä tieteellisestä tutkimusartikkelista. Väitöskirjani laajentaa teoreettista keskustelua ja käytännön ymmärrystä yrittäjien ja kuluttajien välisestä arvon luonnista. Väitöskirjani tarjoaa laadulliseen tutkimukseen perustuvia esimerkkejä siitä, mistä uusi arvo todella syntyy ja miten sitä luodaan.

Tällä hetkellä tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni liittyvät palvelumuotoiluun ja uuden arvon yhteisluomiseen.

Julkaisut

Järjestä:

Avoimen toimintakulttuurin palveluiden itsearviointityökalu (2022)

Ala-Mantila Minna, Hilska-Heinänen Katja, Jauhiainen Ilmari, Juppo Virpi, Kiviluoto Johanna, Koivula Hanna, Kärki Jussi, Laakso Kati, Lehtivuori Heli, Niemi Laura, Nokkala Tiina, Nordling Josefine, Olsbo Pekka, Puuska Hanna-Mari, Päällysaho Seliina, Pölönen Janne, Pylvänäinen Elina, Rantasaari Jukka, Salminen Nina-Mari, Vuorinen Marjut, Ylönen Irene
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))

Self-evaluation tool for culture of open scholarship services (2022)

Rantasaari Jukka, Ala-Mantila Minna, Hilska-Keinänen Katja, Jauhiainen Ilmari, Juppo Virpi, Kiviluoto Johanna, Koivula Hanna, Kärki Jussi, Laakso Kati, Lehtivuori Heli, Niemi Laura, Nokkala Tiina, Nordling Josefine, Olsbo Pekka, Puuska Hanna-Mari, Päällysaho Seliina, Pölönen Janne, Pylvänäinen Elina, Salminen Nina-Mari, Vuorinen Marjut, Ylönen Irene
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))