Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Turun yliopiston dosentin arvoa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka osoitetaan Turun yliopiston rehtorille ja toimitetaan asianomaiselle tiedekunnalle.

Hakemuksesta liitteineen tulee kayda ilmi dosentin ala sekä ne ansiot, joihin hakija vetoaa dosentin arvon saamiseksi niin, että hakemuksen perusteella hakijan kelpoisuus voidaan arvioida.

Tiedekunnat ovat antaneet omia tarkempia ohjeita hakemuksesta ja sen liitteistä.