Dosentin arvon hakeminen kasvatustieteiden tiedekunnassa

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Turun yliopisto on antanut yleiset ohjeet dosentin arvoa hakevalle. Ohjeiden mukaan hakijan tulee olla ennen hakuprosessiin ryhtymistä yhteydessä sen laitoksen johtajaan, jonka profiiliin katsoo dosentuurin alan kuuluvan. Tämän jälkeen hakija toimittaa hakemuksen liitteineen tiedekuntaan.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu erillisessä dosenttiohjeessa.