Dosentin arvon hakeminen humanistisessa tiedekunnassa

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Hakijan tulee ennen hakemuksensa jättämistä neuvotella hakemuksen tekemisestä asianomaisen oppiaineen / tieteenalan professorin kanssa.

Humanistisessa tiedekunnassa dosentin arvoa haetaan 15.1.–15.2. ja 1.8.–31.8. välisenä aikana.

Dosentin arvon hakemisessa apuna toimivat myös tiedekunnan ohjeistus ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnasta sekä yliopiston ohjeistus portfoliosta.

> Turun yliopiston ohje dosentin arvoa hakevalle

> Humanistisen tiedekunnan ohje dosentin arvoa hakevalle

> Akateemisen portfolion ohje

> Ansio- ja julkaisuluettelon laatimisohje

> Humanistisen tiedekunnan ohje opetusnäytteen antamisesta