Dosentit matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta puoltaa dosentin arvoa tieteenalallaan ansioituneille henkilöille, joiden tieteellinen toiminta kytkeytyy tiedekunnan tutkimukseen ja opetukseen.

Dosenttiensa avulla tiedekunta kehittää yhteiskunnallista ja kansainvälistä vaikuttamistaan kytkemällä toimintaansa suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen henkilökuntaan kuuluvia sekä yliopistomaailman ulkopuolella esimerkiksi elinkeinoelämässä tai julkisen sektorin tehtävissä toimivia ansioituneita tutkijoita. Dosentin toimenkuva sekä arvoon vaadittavat tieteelliset ansiot suhteutetaan henkilön asiantuntemukseen ja kokemukseen.

Dosenttien osaamista hyödynnetään tutkimuksessa ja sen kehittämisessä. He voivat osallistua opetuksen antamiseen samoin kuin opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseen sekä muuhun akateemiseen toimintaan.

Dosentin arvon hakeminen

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Kirjallinen, vapaamuotoinen Turun yliopiston rehtorille osoitettu hakemus dosentin arvon myöntämisestä toimitetaan liitteineen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan osoitteella sci@utu.fi ja HR-sihteeri Veijo Liimataiselle (veijo.liimatainen (at) utu.fi).  

Hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä neuvotella dosentin arvon hakemisesta laitoksen johtajan tai alan professorin tai apulaisprofessorin kanssa. Laitoksen edustajalla on paras näkemys dosentuurin tarpeellisuudesta laitoksen näkökulmasta ja siitä, miten dosentuuri saadaan käytännössä kytkettyä laitoksen toimintaan. Hakijan ja laitoksen välisessä keskustelussa täsmennetään myös dosentuurin ala.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu seuraavissa ohjeissa:

Dosentuuria haettaessa sekä opetustehtävään otettaessa voidaan hakijaa edellyttää antamaan opetusnäyte. Lisätietoja opetusnäytteen antamisesta saa tiedekunnan ohjeesta.

Lisätietoja dosentin arvon hakemisesta:

Merja Fehlig, hallintopäällikkö, merja.fehlig (at) utu.fi, +358 40 17 08 294 sekä
Veijo Liimatainen, hr-sihteeri, veijo.liimatainen (at) utu.fi, +358 50 453 4093.