blueberry bush

Tulevaisuuden yliopisto

Turun yliopistolla on keskeinen rooli yhteiskunnan kehittämisessä Suomessa ja sen ulkopuolella. Kansainvälisesti tunnustettuna, tutkimusvetoisena ja monialaisena yliopistona tavoitteenamme on luoda uutta tietoa sekä innovaatioita, jotka hyödyttävät yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa maailmanlaajuisesti.

Yhteiskunnalliset muutokset ja globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen aiheuttavat perustavanlaatuisia rakenteellisia muutoksia yhteiskuntaamme. Vastatakseen näihin haasteisiin ja tarttuakseen uusiin mahdollisuuksiin yliopistojen odotetaan olevan aktiivisesti mukana paitsi paikallisten yhteisöiden toiminnassa, myös globaalissa kehityksessä.

Haluamme Turun yliopistolla olla osana kansainvälisiä edelläkävijöitä, jotka muuttavat maailmaa parempaan suuntaan. Keskitymme tutkimuksessamme ja koulutuksessamme monenlaisiin aiheisiin, joiden kautta pyrimme löytämään uusia oivalluksia ja ratkaisuja, jotka voivat auttaa ratkaisemaan joitakin maailman kiireellisimmistä haasteista.

Lue lisää meitä ohjaavista tekijöistä

Missiomme

Turun yliopisto on kansainvälisesti verkostoitunut ja vetovoimainen tiedeyliopisto, jonka vahvuus on korkeatasoisessa ja monialaisessa tutkimuksessa. Edistämme sivistystä ja vapaata tiedettä sekä annamme siihen perustuvaa opetusta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja osallistumme aktiivisesti alueemme kehittämiseen.

Visiomme

Olemme korkealaatuinen, kansainvälisesti tunnustettu tiedeyliopisto. Rakennamme rohkeasti hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.

Arvomme

Arvomme ovat:

  • Luovuus
  • Avoimuus
  • Eettisyys
  • Kriittisyys
  • Yhteisöllisyys