Asiasana: Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Multilingual in Business -diplomit 2019

27.09.2019

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen liikeviestinnän opettajat ovat Euroopan kielten päivänä 26.9. perinteisesti palkinneet kieli- ja viestintäopinnoissaan erityisen ansioituneita opiskelijoita. Vuoden 2019 Multilingual in Business -diplomi  on myönnetty kolmelle opiskelijalle. 

Kielivalinnat

Kielivalinnat ja kauppatieteiden opinnot

​Kohtaavatko kansainvälistymisstrategiat ja opiskelijoiden motivaatio?

Laaja kielitaito ja käytännön monikielisyys ovat korkealle priorisoituja koulutuksellisia tavoitteita niin kansallisella ja EU:n tasolla kuin talouselämässäkin. Kielitaito on edellytys menestykselliselle tutkimus- tai työjaksolle ulkomailla.

Kielitaitotarpeet

Kauppatieteiden maisterien työelämän kielitaitotarpeet –  kohtaavatko koulutus ja käytäntö?

Tutkimusprojektimme tavoitteena on selvittää kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä oleville TuKKK:sta valmistuneille suunnatun kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. opetussuunnitelmatyössä.

Pluriling

Plurilinguaalisuus kansainvälisessä liikeviestinnässä

PlurilingPlurilinguaalisuus ja kulttuurien välinen viestintä ovat keskeisiä taitoja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Kansainvälisesti toimivissa yrityksissä työntekijät käyttävät samanaikaisesti useita kieliä, vaihtavat kielestä toiseen sekä ovat kielten ja kulttuurien välisten viestien välittäjiä.
 

Multilingual in Business!

Multilingual in Business!

Plurilingual and intercultural proficiency are a part of the key competences in international business. In companies operating internationally, business people use several languages at the same time, switching and mediating between languages and cultures.

LangBuCom

Kielet kansainvälisessä yritysviestinnässä
Sprachen in der internationalen Geschäftskommunikation mit Schwerpunkt Deutsch

LangBuCom

Laadunhallinta kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa

Kieli- ja viestintäopintojen keskus noudattaa laadunhallinnassaan yliopiston yhteisiä käytäntöjä, joita on täydennetty KieVin oman toimintakäsikirjan ohjeilla ja määräyksillä. KieVin laadunhallintaa johtaa yksikön johtaja.