Svenskan i Åbo – ruotsi monikielisessä Turussa -verkostossa pohditaan, miten ruotsin kieli näkyy Turussa

04.11.2022

Miten ruotsin kieli näkyy Turussa? Millaista ruotsin kielen taitoa tarvitaan työelämässä Turun seudulla? Näitä kysymyksiä pohditaan juuri perustetussa Svenskan i Åbo – ruotsi monikielisessä Turussa -verkostossa, jossa on mukana tutkijoita Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksesta ja pohjoismaisten kielten oppiaineesta.

Turkuun on perustettu Svenskan i Åbo – ruotsi monikielisessä Turussa -verkosto. Se koostuu Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen ja pohjoismaisten kielten oppiaineen opettajista ja tutkijoista.

Verkosto tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, ja sen tavoitteena on tukea ruotsin kielen käyttöä Turun seudulla. Lisäksi verkosto tuottaa uutta tutkimustietoa työelämän kielenkäytöstä. Tätä tietoa käytetään ruotsin kielen opintojen kehittämisessä Turun yliopiston pohjoismaisten kielten oppiaineessa sekä kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa.

– Haluamme näin lisätä opiskelijoiden kielitietoisuutta ja motivaatiota. Tavoitteena on kouluttaa monikielisiä osaajia, jotka tuntevat työelämän kielitaitotarpeet ja osaavat toimia myös ruotsiksi yhden tai useamman kielen taitoa edellyttävissä tehtävissä, kertoo ruotsin kielen lehtori Anne-Maria Kuosa.

Verkoston lähtökohta on, että ruotsin kieli on tärkeä osa virallisesti kaksikielistä Turkua. Verkosto haluaa kehittää tapoja rohkaista suomenkielisiä käyttämään ruotsia työelämässä.

– Joistakin työtehtävistä on mahdollista selviytyä vähäisemmälläkin kielitaidolla. Kielitaito kehittyy työelämässä, kun kieltä käyttää aktiivisesti ja rohkeasti. Virheitä ei tarvitse pelätä, ne ovat luonnollinen osa kielenoppimista ja kielenkäyttöä, Kuosa toteaa.

Ajankohtaisia hankkeita kielimaisemista ja kielen monimuotoisuudesta

Tällä hetkellä verkoston piirissä tutkitaan julkisen tilan kielimaisemia (LINGLO) Turun yliopistolliseen keskussairaalaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen keskittyen. Hankkeessa tarkastellaan kielimaisemaa osana organisaatioiden kielipolitiikkaa ja monikielisyyttä.

– Tutkimme yhtäältä sitä, miten kansalliskielet suomi ja ruotsi näkyvät julkisten tilojen kielimaisemissa ja toisaalta sitä, miten muut kielet näkyvät näissä kielimaisemissa, sanoo pohjoismaisten kielten professori Camilla Wide.

Svenskan i vården (SVIV) -hanke puolestaan keskittyy kielelliseen monimuotoisuuteen terveydenhuollossa. Siinä tutkitaan muun muassa keskussairaaloiden kieliohjelmia ja sitä, miten ohjelmissa edistetään eri kielten käyttöä.

– Keväällä 2022 käynnistimme lisäksi hankkeen SVAR – Svenska i arbetslivet. Hankkeessa kartoitamme ruotsin kielen käyttöä eri aloilla Turun seudulla, Kuosa kertoo.

Tavoitteena on saada ajantasaista tietoa ruotsin kielen käytöstä työpaikoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla sekä kehittää Turun yliopiston tutkintoihin sisältyviä ruotsin kielen opintoja siten, että ne vastaavat entistä paremmin työelämän kielitaitotarpeeseen.

 Käynnissä oleviin hankkeisiin ja julkaisuihin voi tutustua tarkemmin verkoston verkkosivuilla.

> Svenskan i Åbo

> Svenskan i Åbo (suomeksi)

Lisätietoja

Ruotsin kielen lehtori Anne-Maria Kuosa
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
anne-maria.kuosa@utu.fi

Pohjoismaisten kielten professori Camilla Wide
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
camilla.wide@utu.fi

Luotu 04.11.2022 | Muokattu 04.11.2022