Kansainvälinen talvikoulu monikielisyydestä sekä eurooppalaisista kielistä ja yhteisöistä – hae mukaan 25.1.2023 mennessä!

09.01.2023

Turun yliopistossa järjestetään 13.–17.3.2023 kansainvälinen talvikoulu, Winter School of Multilingualism, European Languages and Societies, jossa käsitellään monikielisyyteen ja eurooppalaisiin kieliyhteisöihin liittyviä aiheita. Talvikoulun työkielet ovat englanti, ranska ja saksa. Talvikouluun ovat tervetulleita EC2U-yliopistojen maisteri- ja jatko-opiskelijat.

Kaupungistuminen ja muuttoliike ovat kiihtyneet 2000-luvulla, ja monikielisyys on osa tätä uudenlaista sosiaalista kontekstia. Monikielisyyteen liittyy myös haasteita, jotka nivoutuvat yhteen kestävän kehityksen, kielellisten ja kulttuuristen identiteettien rakentumisen sekä kielipolitiikan kanssa.

– Talvikoulussa tutkitaan monikielisyyttä pääasiassa eurooppalaisessa kontekstissa. Teemoina ovat esimerkiksi vähemmän opetetut kielet, monikieliset käytänteet, paikallinen monikielisyys, työelämän monikielisyys, monikieliset tilat ja kielipolitiikka. Talvikoulussa voidaan kuitenkin käsitellä laajemminkin monikielisyyteen liittyviä aiheita, kuten kirjallisuutta, kaupungistumista, muuttoliikettä tai ylikansallisia kielikäytänteitä, kertoo projektikoordinaattori Tiina Tuominiemi.

Talvikoulua pohjustavat ranskalaisen lingvistin Louis-Jean Calvet’n ajatukset globaalista kielellisestä kontekstista, jota hän on teoksessaan La marché aux langues. Les effets linguistiques de la mondialisation (2002) kuvannut ”kielimarkkinoiksi”.

– Calvet’n mukaan metafora kielistä markkinavaluuttana paljastaa eri kielten muuttuvat arvotukset yhä uusissa konteksteissa. Monikielisyyttä ei kuitenkaan pidä nähdä pelkästään riippuvuus- tai voimasuhteina, vaan kehityskulkuina, joita ohjaavat poliittisista, ideologisista ja sosiaalisista lähtökohdista tehdyt toimenpiteet, avaa Tuominiemi Calvet’n ajattelua.

Talvikoulussa katse kohdistetaan juuri näihin monisyisiin toimenpiteisiin.

Ilmoittaudu talvikouluun 25.1.2023 mennessä

Talvikoulu on osa Turun yliopiston EC2U-yhteistyötä. Turun yliopiston partnereita talvikoulussa ovat Poitiers’in ja Salamancan yliopistot. Talvikouluun osallistuu opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita myös Coimbran, Jenan, Pavian, Poitiers’in ja Salamancan yliopistoista. Talvikoulu onkin erinomainen tilaisuus verkostoitua oman alan tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Talvikoulu on avoin EC2U-yliopistojen maisteri- ja jatko-opiskelijoille, joiden opinnot tai tutkimusala liittyvät monikielisyyteen. Luennot, esitelmät ja työpajat auttavat opiskelijoita hahmottamaan monikielisyyteen liittyviä ilmiöitä sekä antavat välineitä oman tutkimuksen kehittelyyn ja työstämiseen. Talvikoulusta on mahdollista saada 5 ECTS.

Talvikoulu koostuu:

  • Yhteisistä luennoista ja esitelmistä (englanniksi) sekä rinnakkaisista ranskan-/saksankielisistä esitelmistä
  • Työpajoista: opiskelijat voivat lähettää ennakkoon tekstin (31.1.2023 mennessä, enintään 10 sivua), johon saa kommentteja työpajassa. Teksti voi olla esimerkiksi gradun tai artikkelin osa.
  • Kielimaisemakävelystä Turussa
  • Paneelikeskustelusta
  • Zoom-tapaamisesta ennen talvikoulua ja sen jälkeen: ennen tapaamista opiskelijat saavat käytännön ohjeet ja talvikoulun jälkeen järjestettävässä tapaamisessa opiskelijoilla on tilaisuus pohtia oppimaansa ja keskustella omasta tutkimuksestaan lisää alan asiantuntijan kanssa.
  • Moodlen kautta lähetettävästä ennakkolukemistosta talvikouluun hyväksytyille.

Talvikouluun ilmoittaudutaan Webropol-kyselyllä 25.1.2023 mennessä:https://link.webropolsurveys.com/S/E94BA52BC0608717

Ilmoita kyselylomakkeella

  • haluatko pitää esityksen (anna esityksesi alustava otsikko)
  • haluatko osallistua tekstityöpajaan (esitelmän lähettämällä; ilmoita esitelmän pituus ja otsikko).
  • Voit myös ilmoittaa, jos sinulla on muita toiveita (jos esimerkiksi haluat keskustella tutkimusideasta).

Talvikouluun hyväksytyille opiskelijoille lähetetään vahvistusviesti ja lisätietoja välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tekstityöpajaan tarkoitetut tekstit lähetetään Tiina Tuominiemelle (timtuom@utu.fi) 31.1.2023 mennessä.

Luotu 09.01.2023 | Muokattu 10.01.2023