Tiina Tuominiemi profiilikuva
Tiina
Tuominiemi
väitöskirjatutkija, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
FM, MA

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Vertaileva kirjallisuustiede
diskurssianalyysi
moraalikirjallisuus
1600-luvun ranskalainen kirjallisuus
sadut

Biografia

Valmistuin Turun yliopistosta maisteriksi vuonna 2008. Tutkintoni koostuu kahdesta täyspitkästä pitkästä aineesta, ranskasta ja saksasta, sekä muista kieli- ja historia-aineista. Jatko-opintoja suunnitellessa päädyin lopulta ranskalaisen 1600-luvun kirjallisuuden pariin. Aiheeseen liittyen vuonna 2009 minulle tarjoutuikin mahdollisuus lähteä edistämään väitöskirjaopintojani Lausannen yliopistoon, Sveitsiin. Kyseisessä opinahjossa toimii eurooppalaisiin kieliin ja kirjallisuuksiin erikoistunut tutkimuskeskus "CLE" (Centre de recherche des langues et des littératures européennes comparées). Sveitsin valtion myöntämän stipendin turvin perehdyin Lausannessa 1600-luvun kirjallisuuteen ja erityisesti vertailevaan metodiikkaan. Oleskeluni venyi peräti kolmeksi vuodeksi, ja vuonna 2011 suoritin vertailevan kirjallisuustieteen "välitutkinnon" kyseisessä yliopistossa. Suomessa väitöskirjatyötäni ovat tukeneet Suomen kulttuurirahasto sekä Turun yliopisto.

 

Opetus

Lukuvuonna 2017-2018 toimin yliopisto-opettajana Ranskan oppiaineessa. Opetan sekä kielitaitoon, että ranskankieliseen kulttuuriin liittyviä kursseja: ääntämistä, kääntämistä ja tulkkausta, sekä kirjallisuutta, kulttuurienvälistä viestintää ja sosiolingvistiikkaa. Ohjaan myös proseminaaritöitä.

Tutkimus

Tutkin väitöskirjatyössäni ranskalaisen Charles Perrault'n 1600-luvun lopussa kirjoittamaa satukokoelmaa Histoire ou contes du temps passé. Avec des Moralitez, 1697 ("Hanhiemon tarinat") aikuisille tarkoitettuna moraalikirjallisuutena. Valitussa näkökulmassa korostuvat tekstuaalisuuden eri aspektit ja kontekstin merkitys. Millä kielellisillä ja kirjallisilla keinoilla kyseinen teksti saa moraalisen merkityksensä? Ja mikä tuo moraalinen merkitys syntykontekstissa oli? Vaikka tutkimusmateriaalinani onkin satutekstit, ei tutkimukseni kiinnity perinteiseen satututkimukseen, vaan se sijoittuu ennemminkin diskurssin tutkimuksen ja filologian kentille.

Muita minua kiinnostavia tutkimusaiheita ovat 1600-luvun ranskalaisen kirjallisuuden vaikutukset Suomessa (esimerkiksi Topeliuksen satujen ranskalaisvaikutteet) sekä Suomen ja Ranskan kulttuuriset ja historialliset suhteet.


Julkaisut

Järjestä:

Vanhan hyvän ajan modernit sadut (2017)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Tuominiemi Tiina
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))