Webinaari Suomessa ja Ruotsissa puhuttavan ruotsin eroista ja yhtäläisyyksistä

13.11.2021

Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP) tutkimusohjelmassa tarkasteltiin kommunikatiivisia käytänteitä Ruotsissa ja Suomessa puhuttavassa ruotsin kielessä. Ohjelmaa rahoitti Ruotsin Riksbankens jubileumsfond (2013–2020) ja siihen osallistuivat Tukholman yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Turun yliopiston osahanketta johti Pohjoismaisten kielten professori Camilla Wide.

Vertailemalla institutionaalisia keskusteluja kolmella yhteiskunnan keskeisellä toimialueella Ruotsissa ja Suomessa – palvelualalla, opetuksessa ja terveydenhoidossa – tutkimusohjelmassa selvitettiin, miten kulttuuriset erot vaikuttavat kielellisiin käytäntöihin.

Tulokset näyttävät, että yhtäläisyydet ovat selkeästi eroja suurempia. Kun eroja kuitenkin esiintyy, ne heijastavat jossain määrin eriävää suhtautumista auktoriteettiin ja sosiaaliseen välimatkaan Ruotsissa ja Suomessa. Hierarkiat ovat Suomessa näkyvämpi osa yhteiskuntaa kuin Ruotsissa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että teitittelyä esiintyy jonkin verran palvelualan keskusteluissa Suomessa, kun vastaavissa keskusteluissa Ruotsissa sinutellaan lähes poikkeuksetta. Ohjaustilanteissa Suomessa käytetään toisaalta sinä-pronominia selkeästi enemmän kuin Ruotsissa, jossa kritiikkiä esitetään epäsuoremmin.

Tutkimusohjelman laajalle yleisölle suunnatussa webinaarissa 16. marraskuuta eri osahankkeiden tuloksia esitellään lyhyesti. Webinaarissa näytetään myös tutkimusohjelmasta tehty lyhyt video.

Webinaari alkaa klo 11 Suomen aikaa ja päättyy klo 13. Tilaisuuden ohjelmaan pääset tutustumaan täältä. Webinaarin linkki julkaistaan samalla sivulla tuntia ennen seminaarin alkua.

Tutustu myös tutkimusohjelman loppuraporttiin.

***

Lisätietoa: Camilla Wide camilla.wide@utu.fi

Luotu 13.11.2021 | Muokattu 13.11.2021