Asiasana: Pohjoismaiset kielet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kieliopin opetuksella vaikutusta vain kirjallisissa tehtävissä (Väitös: FM Anne-Maj Åberg, 6.3.2020, pohjoismaiset kielet)

Ruotsin kielen sanajärjestyksen oppiminen on osoittautunut haastavaksi toisen kielen oppijoille ensikielestä riippumatta ja se noudattaa tiettyä oppimisjärjestystä opetuksesta huolimatta. FM Anne-Maj Åberg tutkii Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, millainen vaikutus kieliopin opettamisella on ruotsin sanajärjestyksen oppimisessa suomenkielisillä yliopisto-opiskelijoilla.

Yhteistyö pohjoismaisten kielten oppiaineessa

Opetuksen ajanmukaisuus ja korkeatasoinen tutkimus edellyttävät eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Pohjoismaisten kielten oppiaine on nimensä mukaisesti pohjoismainen toimija, jolla luonnollisesti on runsaasti myös kotimaisia yhteistyötahoja. 

Pohjoismaisten kielten oppiaine

Pohjoismaisten kielten oppiaineessa tutkitaan ja opetetaan ruotsia, norjaa, tanskaa ja islantia. Opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ruotsin kieli, jota tarkastellaan sen rakenteen, käytön, historian sekä kulttuurin näkökulmista.