Asiasana: Pohjoismaiset kielet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yhteistyö pohjoismaisten kielten oppiaineessa

Opetuksen ajanmukaisuus ja korkeatasoinen tutkimus edellyttävät eri tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Pohjoismaisten kielten oppiaine on nimensä mukaisesti pohjoismainen toimija, jolla luonnollisesti on runsaasti myös kotimaisia yhteistyötahoja. 

Pohjoismaisten kielten oppiaine

Pohjoismaisten kielten oppiaineessa tutkitaan ja opetetaan ruotsia, norjaa, tanskaa ja islantia. Opetuksen ja tutkimuksen keskiössä on ruotsin kieli, jota tarkastellaan sen rakenteen, käytön, historian sekä kulttuurin näkökulmista.

Suomalaisissa ja ruotsalaisissa viranomaisteksteissä puhutaan lukijalle eri tavoin (Väitös: FM Eveliina Tolvanen, 9.12.2016, pohjoismaiset kielet)

02.12.2016

FM Eveliina Tolvanen tarkasteli väitöstutkimuksessaan Suomen ja Ruotsin eläkeviranomaisten tiedottavia tekstejä vertailevasta näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että Suomen ja Ruotsin eläkeviranomaiset puhuvat tekstin lukijalle eri sävyyn: Suomessa viranomaisen ja lukijan välinen suhde rakentuu jonkin verran virallisemmaksi ja etäisemmäksi, Ruotsissa taas epämuodollisemmaksi. Tuloksia voidaan soveltaa virkakielen huollossa ja kehittämisessä.