Pro gradu -palkinto Wera Kunnakselle

20.05.2021

Pohjoismaisista kielistä valmistunut FM Wera Kunnas saa vuoden 2021 palkinnon parhaasta kielitieteen alan ruotsinkielisestä pro gradu -tutkielmasta. Palkinto on nimeltään Lars och Bojen Huldéns pro gradu -pris ja sen jakaa Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS).

Wera Kunnas

Wera Kunnaksen palkittu gradu -tutkielma on nimeltään ”Du vet förstås att Finland är tvåspråkigt”. Finlandssvenskhet och finskhet i grundskolans läroböcker för B-svenska och A-finska.

Tutkielma sivuaa kielipoliittisesti relevantteja kysymyksiä toisen kotimaisen kielen – sekä ruotsin että suomen – asemasta peruskoulussa ja käsittelee suomenruotsalaisuutta sekä suomalaisuutta peruskoulun ruotsin ja suomen oppikirjoissa. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja vertailla, miten suomenruotsalaisuus ja suomalaisuus esitetään kahdessa peruskoulun oppikirjasarjassa. Esiin nousee myös kysymys, miten kuilua kieliryhmien välillä voitaisiin kaventaa.

Kunnas painottaa tutkielmassaan kulttuuristen aspektien merkitystä kieltenopetuksessa. Oppikirjoissa tulisi nostaa paremmin esiin ruotsinkielinen koulutusjärjestelmä, oikeus käyttää äidinkieltä, kielen merkitys lähiympäristössä ja muiden vähemmistöjen ymmärtäminen.

Tutkielmassaan Wera Kunnas toteaa, että opetuksella ja oppikirjalla on keskeinen rooli kieliryhmien, identiteettien ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämisessä sekä yleisesti keskustelussa, jota suomen ja ruotsin pakollisista kieliopinnoista käydään Suomessa. Näiden näkökulmien käsittely voi mahdollisesti vaikuttaa yleiseen käsitykseen siitä, miksi näitä kieliä opiskellaan Suomessa.

Pohjoismaiset kielet onnittelee Weraa!

Luotu 20.05.2021 | Muokattu 20.05.2021