Ulla Moilaselle Kuninkaallisen Gustav Adolfin Akatemian palkinto

10.11.2023

FT Ulla Moilaselle on myönnetty Kuninkaallisen Gustaf Adolfin Akatemian palkinto arkeologisen, rautakauden ja keskiajan taitteen hautaustapoja käsittelevän väitöskirjatyönsä johdosta.

FT Ulla Moilanen on saanut Kuninkaallisen Gustaf Adolfin Akatemian (Kungliga Gustaf Adolfs Akademien) palkinnon arkeologisesta väitöskirjastaan. Palkinto myönnettiin Torsten Jancken muistorahastosta. Palkinto jaettiin Uppsalassa Akatemian juhlakokouksessa 6.11.2023.

Palkintoperusteissa kiiteltiin Moilasen tutkimusta menetelmällisesti kiinnostavasta ja kaukonäköisestä lähestymistavasta aiheeseen. Moilasen väitöstutkimus Variations in Inhumation Burial Customs in Southern Finland (AD 900–1400). Case studies from Häme and Upper Satakunta käsittelee rautakauden ja keskiajan taitteen hautaustapoja tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta.

– Laajojen yleistysten sijasta lähdin laajentamaan näkökulmaa yksittäisten hautojen tasolta kalmistoihin ja siitä edelleen laajempiin alueisiin. Tämä auttoi saamaan esiin ilmiöitä, jotka helposti jäävät huomaamatta yleistyksiä tehdessä. Lisäksi hyödynsin ensimmäistä kertaa Suomessa kansainvälisessä tutkimuksessa käytettyä niin sanottua arkeotanatologista menetelmää, kertoo Moilanen.

Arkeotanatologinen menetelmä auttaa näkemään, johtuvatko tietyt arkeologisessa aineistossa havaittavat piirteet ihmisten valinnoista vai luontaisista prosesseista. Menetelmän ansiosta haudoista saadaan irti paljon uudenlaista tietoa, joka kertoo paitsi hautaustavoista myös ihmisistä itsestään.

Palkinto myönnettiin ruotsalaisuuden päivänä 6.11. Uppsalan linnan valtakunnansalissa akatemian vuosijuhlassa, jossa Moilanen oli ottamassa palkintoa vastaan paikan päällä.

– Myöntö osoittaa, että väitöskirjaani on tutustuttu myös Ruotsissa ja etenkin, että tutkimukseni inspiroi ja siitä koetaan olevan hyötyä myös laajemmin, vaikka itse keskityin soveltamaan lähestymistapoja Hämeen hautojen tutkimukseen. On valtava kunnia saada tunnustusta työstäni vieläpä näin arvostetulta taholta, iloitsee Moilanen.

Kuninkaallisen Gustav Adolfin Akatemian tehtävänä on edistää ruotsalaisen kansankulttuurin tutkimusta.

Luotu 10.11.2023 | Muokattu 13.11.2023