Aino Liira Vuoden humanistitohtori, humanistimaistereiksi valittiin Henrik Hurme ja Joosua Lehtinen

01.06.2021

Myöhäiskeskiajan kirjallisen kulttuuriin tekstin materiaalista ulkoasua tutkinut Aino Liira on valittu Turun yliopiston humanistitohtoriksi 2020. Valinnan tehneen emeritusprofessori Jukka Sihvosen mukaan Liiran väitöskirja on oivallinen esimerkki sellaisesta ’laajennetun filologian’ intressistä, joka Turun yliopiston englannin kielen oppiaineelle on tunnusomaista. Humanistimaistereiksi valittiin Henrik Hurme ja Joosua Lehtinen.

Aino Liiran väitöstutkimuksen aihe oli Paratextuality in Manuscript and Print: Verbal and Visual Presentation of the Middle English Polychronicon. Sihvosen mukaan käsite poly (’moni-’) kuvaa tätä tutkimusta mainiosti. Hän toteaa tutkimuksen olevan monitieteinen, monialainen, monikielinen, monimediaalinen ja monimuotoinen.

– Tutkimuksen käsitteellinen, menetelmällinen ja teoreettinen kehikko on poikkeuksellisen kiinnostava myös ajatellen muita humanistisen tutkimuksen alueita aina kirjallisuudentutkimuksesta ja kulttuurihistoriasta mediatutkimukseen asti, Sihvonen toteaa.

Liiran tutkimuksen aineistona on englanninkielinen käännös benediktiinimunkki Ranulph Higdenin noin 1300-luvun puolivälissä koostamasta laaja teoskokonaisuudesta. Tämä ’universaali kronikka’ ja maailmankaikkeuden ajallinen läpikäynti tunnetaan nimellä Polychronicon. Liira tutki John Trevisan hieman myöhemmin keskienglanniksi tekemiä käännöksiä.Trevisan käännökset alkoivat levitä 1400-luvun alussa, ja erityisesti kirjapainotaidon keksimisen myötä 1480-luvulla William Caxtonin painaman edition valmistuttua.

– Reilun sadan vuoden ajallinen kaari osuu paitsi maailmanhistorian, myös englanninkielen ja ennen muuta kirjan historian kannalta olennaiseen muutoskohtaan, olihan Polychronicon oman aikansa ’bestseller’, vaikka aivan alkujaan ei ehkä myytävänä ollutkaan, Sihvonen toteaa.

Sihvonen päätyykin valintansa myötä toivottamaan väitöskirjan tekijälle intoa, uskallusta ja menestystä myös tuleville löytöretkille matkalla erilaisten tekstien ’eteisiin ja kynnyksille’

Henrik Hurme ja Joosua Lehtinen tiedekunnan humanistimaisterit

Pohjoismaisista kielistä valmistunut Henrik Hurme suoritti perustutkintonsa alle tavoiteajan, vain neljässä vuodessa erinomaisella opintomenestyksellä.

Palkintoperusteissa todetaan, että määrätietoisen, ripeän ja menestyksekkään opiskelun rinnalla Hurme osallistui ainejärjestö Skandica ry:n toimintaan.

Kunniamaininnan puolesta puhuu myös pitkä lista hankkeista, joissa Hurme oli opiskeluaikanaan mukana projektityöntekijänä, tutkimusavustajana ja projektitutkijana. Tällä hetkellä Hurme koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa lasten lukutaidon ja -innon edistämisprojektia Suuntaa lukemiseen! Rikta dig till läsning!

Yleisestä kirjallisuustieteestä valmistunut Joosua Lehtisen pro gradu -tutkielma on arvioijien mukaan niin erinomainen, että se on monilta osiltaan julkaisukelpoinen työ, joka tuo teoreettista ja metodista täsmennystä nykyisin suosittuun autofiktion lajityyppiin.

Lehtisen kuvataan myös osoittautuneen täsmälliseksi ja johdonmukaiseksi opiskelijaksi, jonka tutkielma valmistui hyvässä aikataulussa.
Valmistuttuaan filosofian maisteriksi Lehtinen on siirtynyt vakituiseen työhön sanomalehden toimituksessa. Hän on kuitenkin myös ilmaissut kiinnostustaan kirjallisuustieteen jatko-opintoihin tulevaisuudessa.

>> Aino Liiran väitöstutkimus

Lisätietoja:
Humanistitohtori Aino Liira, 050 354 5343, aeliir@utu.fi
Humanistimaisteri Henrik Hurme, 044 595 5567, heoshu@utu.fi
Humanistimaisteri Joosua Lehtinen, 040 861 7291

 

Sivun pääkuvana olevan "Sheet of manuscript notes in Higden, Ranulphus: The description of Britain" kuvan oikeudet omistaa Glasgown yliopiston kirjasto.

 

Korjaus tekstiin 1.6. klo 15.29: Liira tutki Trevisan käännöksiä, ei alkuperäisiä  Ranulph Higdenin tekstejä.

Luotu 01.06.2021 | Muokattu 01.06.2021