Tutkimus ja kehittäminen kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa tehdään aktiivisesti myös tutkimusta. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa painottuu omaan tehtävänalaan liittyvä soveltava tutkimus.