QualiDaF

QualiDaFSuullisen viestinnän opintojaksojen arviointi – yhteiset arviointikriteerit osana arviointiprosessin laadunvarmistusta saksan kielen suullisen viestinnän opetuksessa kielikeskuksissa ja vastaavissa laitoksissa.

QualiDaF = Qualitätssicherung im fachbezogenen Deutsch als Fremdsprache-Unterricht durch gemeinsame Beurteilungskriterien in der mündlichen Kommunikation an finnischen Universitäten.

Projekti on päättynyt. Keskeiset tulokset löytyvät tällä. Lisäksi projektista on ilmestynyt julkaisu Soveltavan kielentutkimuksen keskus SOLKI:ssa.

LAAKEA-hanke QualiDaF

Hanke keskittyy saksan ammattikielen opetukseen kauppatieteellisellä, teknisellä ja oikeustieteellisellä alalla. Tarkasteltavat opetussisällöt/kielenkäyttötilanteet, joihin haetaan yhteisiä, suullisia valmiuksia kuvaavia kriteereitä, ovat:

 1. suullinen esitys (yritysesittely, esitelmä)
 2. työhaastattelu, puhelinkeskustelut
 3. lukujen, kaaviokuvien yms. esitteleminen ja niistä kertominen (taloudelliset/ tekniset tiedot esim. tuote- ja yritysesittelyissä)

Yhteiset kriteerit

 • toimivat perustana kohderyhmäkohtaiselle opintojaksojen valmistelulle ja toteutukselle
 • helpottavat muissa yliopistoissa opiskelleiden kielellisten valmiuksien arvioinnissa ja vertailussa sekä opintojen hyväksilukemisessa (vrt. AHOT)
 • lisäävät läpinäkyvyyttä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen kuvaimien soveltamisessa käytäntöön

Sisältö

 • arviointimenetelmien ja opetussisältöjen benchmarking (vertaisarviointi)
 • oppettajien verkostoituminen ja yhteistyö muiden vastaavien projektien kanssa Suomessa (muita kieliä, osa-alueita) ja ulkomailla
 • jatko/täydennyskoulutus laadunvarmistuksessa ja taitotasoluokituksen käytössä opetussuunnitelmien kehittämisessä

Hanke mahdollistaa opiskelijoiden suullisten valmiuksien arvioinnin yhteisten laatu/arviointikriteerin kautta. Hankkeeseen osallistuu opettajia kaikista Suomen yliopistojen kielikeskuksista ja vastaavista kielten laitoksista. Lähtökohtana on opetussisältöjen ja metodien sekä arviointikäytäntöjen vertailu.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää käytännön opetustyö ja kielididaktinen tutkimus. Aluksi on tarkoitus kartoittaa ja analysoida suullisen viestinnän opintojaksojen nykytilaa (opetussisällöt, opetusmenetelmät ja arviointikäytännöt). Tällainen kartoitus on ensimmäinen laatuaan Suomen kielikeskuksissa. Hankkeessa hyödynnetään alan tutkimusta sekä Suomesta että saksalaiselta kielialueelta (vrt. kirjallisuusluettelo). Lisäksi hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää kolme aiheeseen liittyvää asiantuntijaluentoa hankkeen eri vaiheissa.

Keskeisenä sisältönä on viitekehyksen kuvaimien käyttökriteerien yhtenäistäminen (laadunvarmistus) sekä oppimis- että opetusprosessissa että suullisten tuotosten arvioinnissa.

Hankkeeseen osallistujat

Joachim Böger (Jyväskylä), Sabine Grasz (Oulu), Sanna Heikkeri (Lappeenranta), Malin Johansson (Åbo), Sibylle Kingelin / Paula Saarenpää (Tampere), Eva Kuoppamäki / Tia Patenge (Helsinki), Minna Maijala (Turku), Almut Meyer (Turku), Soili Parviainen / Liisa Rask (Joensuu), Brigitte Reuter (Tampere), Rolf Rodenbeck (Helsingfors), Silke Rose (Vaasa), Hanna Ruska-Becker (Turku), Joachim Schlabach (Turku), Caren Schröder (Espoo), Hans-Joachim Schulze (Helsinki), Jörn Severidt (Rovaniemi), Edeltraud Sormunen (Kuopio), Simone Walter (Vasa), Jörg Wunderlich (Lappeenranta) ,Prof. Dr. Ewald Reuter (Tampere), FT Ari Huhta (Solki Jyväskylä).

Yhteistyötahot

Goethe-Institut Finnland, DAAD Bonn

Tulokset ja julkaisut

Osaamistavoitteet
Arviointiperusteet

Lernziele
Beurteilungskriterien

Textmuster
Redemittel

Kirja: QualiDaF – Grasz, Sabine; Schlabach, Joachim; Sormunen, Edeltraud & Huhta, Ari (Hrsg.) (2010): QualiDaF – Qualitätssicherung, Lernziele und Beurteilungskriterien für den fachbezogenen Deutschunterricht Jyväskylä: Solki.
Qualitätssicherung, Lernziele und Beurteilungskriterien
für den fachbezogenen Deutschunterricht

Artikkelit:

 • Schlabach, Joachim - Grasz, Sabine (2011): Qualitätssicherung von unten mit QualiDaF. Über ein finnisches Projekt zur fachbezogenen mündlichen Kommunikation. Fremdsprache und Hochschule 83/84, 129–142. <A1>
 • Grasz, Sabine & Schlabach, Joachim (2011): QualiDaF - Qualitätsentwicklung des Unterrichts mündliche Kommunikation Deutsch als Fremdsprache. Projektansatz und Ergebnisse. In: Bonner, Withold & Reuter, Ewald (Hrsg.): Umbrüche in der Germanistik. [Finnische Beiträge zur Germanistik 26]. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang. 289–300. <A3>
 • Schlabach, Joachim; Grasz, Sabine & Sormunen, Edeltraud (2010): QualiDaF – Qualitätssicherung im fachbezogenen Deutsch als Fremdsprache-Unterricht mündliche Kommunikation. In: Chlosta, Christoph & Jung, Matthias (Hrsg.): DaF integriert Literatur – Medien – Ausbildung. [Materialien Deutsch als Fremdsprache 81]. Göttingen: Universitätsverlag. 285–292. <A3>
 • Schlabach, Joachim; Grasz, Sabine & Sormunen, Edeltraud (2010): Einleitung. In: Grasz, Sabine et al. (Hrsg.): QualiDaF – Qualitätssicherung, Lernziele und Beurteilungskriterien für den fachbezogenen Deutschunterricht. Jyväskylä: Solki. 5–8. <B2>
 • Grasz, Sabine; Schlabach, Joachim & Sormunen, Edeltraud (2010): Das Projekt QualiDaF: Lernziele und Beurteilungskriterien für die mündliche Kommunikation im fachbezogenen Unterricht Deutsch als Fremdsprache In: Grasz, Sabine et al. (Hrsg.): QualiDaF – Qualitätssicherung, Lernziele und Beurteilungskriterien für den fachbezogenen Deutschunterricht. Jyväskylä: Solki. 89–109. <B3>
 • Schlabach, Joachim & Grasz, Sabine (2010): QualiDaF-Befragung Ist-Zustand. In: Grasz, Sabine et al. (Hrsg.): QualiDaF – Qualitätssicherung, Lernziele und Beurteilungskriterien für den fachbezogenen Deutschunterricht. Jyväskylä: Solki. 111–126. <A3>
 • Grasz, Sabine; Schlabach, Joachim & Sormunen, Edeltraud (2010): Qualität und Beurteilungskriterien im DaF-Unterricht In: Tempus 6, 14–15. <D1>
 • Grasz, Sabine; Schlabach, Joachim; Sormunen, Edeltraud & Rose, Silke (2010): Quali-DaF – A Project for Quality Development of German Teachers at the Language Centers of Finnish Universities In: Can do statements in language education in Japan and beyond - Applications of the CEFR - 日本と諸外国の言語教育におけるCan-Do評価 - ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)の適用 ed. Naoyuki Naganuma et. al. Asahi Press. p. 80-84. <A3>

Koordinointi

Sabine Grasz (Oulun yliopisto), Joachim Schlabach (Turun kauppakorkeakoulu), Edeltraud Sormunen (Kuopion yliopisto)