Osus! eli Ohjatusti sujuvaan suomeen on Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen suomi vieraana kielenä -opetuksen kehittämishanke (2023—2025). Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön startegiarahoituksella, ja siinä työskentelevät Kievin suomi vieraana kielenä 
-opettajat. Strategiarahoitus ja hanketyö mahdollistavat suomi vieraana kielenä -opetuksen kehittämisen kohti monipuolisempia suomen kielen opiskelumahdollisuuksia.

Hankkeen nimi Ohjatusti sujuvaan suomeen kertoo hankkeen pääasialliset tavoitteet: suomen kielen opintojen sujuvoittaminen ja opiskelijoiden ohjauksen lisääminen. Kansainvälisten osaajien suomen opiskelun sujumista tulevat edistämään kehitteillä olevat itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, jotka tulevat tarjolle lähiopetuskurssien lisäksi. Lisäksi Kievin suomi vieraana kielenä -opintojen valikoima laajenee valinnaisilla kursseilla.

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen suomi vieraana kielenä -opetuksen pääpaino on suomen kielen alkeiden opettamisessa. Opetusta on alkeista B1-tasolle. Opiskelijoina ovat kansainväliset vaihto-opiskelijat, tutkinto-opiskelijat, väitöskirjatutkijat ja henkilöstön jäsenet. Osana hanketyötä suomen opetusta pyritään kohdentamaan entistä vahvemmin kunkin ryhmän tarpeisiin sopien.

Tähän mennessä Osus-hankkeessa on kehitetty täysin uudenlainen kielenopiskeluvalmiuksia kehittävä johdantokurssi, jonka opiskelija voi suorittaa jo ennen varsinaisia suomen kielen opintoja. Ajatuksena on, että opiskelija voi aloittaa suomen kieleen tutustumisen ja kielenopiskeluvalmiuksien kartuttamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, vaikka jo kotimaastaan käsin.

Kansainvälisten osaajien ohjausta kehitetään myös monin tavoin. Tavoitteena on lisätä henkilökohtaisen ohjauksen mahdollisuutta, opiskelijan suomen opintojen suunnitelmallisuutta sekä suomen opintopolun selkeyttä. Näillä ja muilla kehitteillä olevilla tavoilla toivomme suomen kielen opetuksen jatkossa osuvan ja uppoavan entistä vahvemmin.

Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla hankkeesta lisää!

Hankekoordinaattori Emilia Hongisto, emilia.hongisto@utu.fi

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtaja Michael Nelson, micnel@utu.fi