Laadunhallinta kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa

Kieli- ja viestintäopintojen keskus noudattaa laadunhallinnassaan yliopiston yhteisiä käytäntöjä, joita on täydennetty KieVin oman toimintakäsikirjan ohjeilla ja määräyksillä. KieVin laadunhallintaa johtaa yksikön johtaja.