Turun yliopiston erillishaku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen syksyllä 2024

Syksyn erillishaku on 12.8. – 9.9.2024 klo 15.00

Lisätietoa koulutuksesta löydät tämän sivuston kohdasta Opetuspaikka ja opetuksen toteutus sekä oheisen linkin kautta: varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma

Koulutuksen tarkat valintaperusteet sekä 12.8.2024 aukeavan hakulomakkeen löydät Opintopolusta.

Koulutus alkaa keväällä 2025

Opetuspaikka ja opetuksen toteutus

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Opinnot sisältävät läsnäoloa vaativaa lähiopetusta, paikasta riippumatonta etäopetusta, sekä osin ajasta ja paikasta riippumatonta itseopiskelua. Opiskelijalla on oppimisprosessissa aktiivinen ja vastuullinen rooli. Opinnot edellyttävät aktiivista opiskeluotetta noin 40 tuntia viikoittain.

Rauman kampuksella toteutettava lähiopetus sekä aikaan sidottu etäopetus ajoitetaan tässä haussa valittaville opiskelijoille kahteen arkipäivään viikossa. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää muinakin arkipäivinä etäopetusta klo 16:30 jälkeen. Koulutukseen sisältyy 2. ja 3 opiskeluvuotena kaksi 6-7 viikon mittaista ohjattua harjoittelua, jotka edellyttävät läsnäoloa harjoittelupaikkana toimivassa varhaiskasvatusyksikössä. Jokaiselle opiskelijalle laadittava HOPS tukee opintojen suunnittelua ja mm sivuainevalintoja.

Hakeminen ja liitteet

Hakemuksen liitteet

HAKUKELPOISUUS

Jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista, sinun tulee liittää hakemuksellesi kuva/skannaus tutkintotodistuksestasi 9.9.2024 klo 15.00 mennessä. Muissa tapauksissa tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä, eikä liitettä tarvita.

IB-, EB-tutkinto:

 • Jos IB- tai EB-tutkintosi valmistuu syksyllä 2023, ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä. Valmiin IB-tutkinnon lopulliset arvosanat on pyydettävä toimittamaan Turun yliopistoon IBO-organisaation kautta. Turun yliopiston numero on 000182 University of Turku (Turun yliopisto).

DIA/Reifeprüfung -tutkinto:

 • Tutkintotodistuksen arvosanasivu ja vastaavuustodistus

Suomalainen ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990

 • Ylioppilastutkintotodistus

 

KIELITAITO

Mikäli osoitat kielitaitosi erillisellä todistuksella, saat hakulomakkeellesi pyynnön todistuksen liittämisestä. Kielitaidon osoittava liite on liitettävä hakemukselle 9.9.2024 klo 15.00 mennessä.

Mikäli et liitä näitä hakemukseesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi. Mikäli tulet hyväksytyksi, yliopisto saattaa pyytää alkuperäisen todistuksen nähtäväksi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyä todistusta, opiskelupaikkasi perutaan.

Erillishaun aikataulu
 • Erillishaku on 12.8. – 9.9.2024 klo 15.00 
 • Soveltuvuuskoe järjestetään 7. – 8.10.2024 Rauman kampuksella. Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen.
 • Saat tietää valintojen tulokset viimeistään 15.10.2024.
 • Ota opiskelupaikkasi vastaan ennen 22.10.2024 klo 15.00.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 29.10.2024 klo 15.00.
 • Opinnot alkavat tammikuussa 2025
Sähköinen hakulomake

Valintaperusteet sekä linkki 12.8.2024 aukeavaan sähköiseen hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta.

 

 

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea koulutukseen?

Voit hakea tässä haussa, jos olet suorittanut 9.9.2024 mennessä

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • suomalaisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa taikka täydennyskoulutuskeskuksessa suomalaisen yliopiston opetussuunnitelman mukaiset kasvatustieteelliset perusopinnot 25 opintopistettä.
  • Opintokokonaisuus tulee olla suoritettu hyväksytysti. Kokonaisuus tulee olla koottuna perusopintojen opintokokonaisuudeksi. Irrallisten opintojaksojen suoritus ei siis riitä. Opinnot tulee olla suoritettu, arvioitu ja opintokokonaisuus koottu siten, että perusopintokokonaisuutta koskevat liitteet on mahdollista toimittaa määräaikaan 9.9.2024 klo 15.00 mennessä.
  • Suoritettuasi perusopintojen viimeisen kurssin pyydä oppilaitosta kokoamaan kurssit opintokokonaisuudeksi, listaus ja yksittäisten opintojaksojen suoritus ei riitä. Koostaminen on toimenpide, joka pitää erikseen tehdä. Ilman perusopintokokonaisuusmerkintää et ole hakukelpoinen haussa. Ohjeet opintojen kokoamiseen löytyvät oppilaitoksesi verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen.

tai

 • jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
 • jos sinulla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto tai
 • jos sinulle on myönnetty erivapaus.

Lisäksi sinun on osoitettava riittävä suomen kielen taito jo hakuvaiheessa. Kielitaidon osoittamisen tavat on kerrottu Turun yliopiston verkkosivuilla. Opetus järjestetään suomeksi.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Opinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Lue lisää täältä.

 

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Et voi saada uutta tutkinnon suoritusoikeutta sellaiseen koulutukseen, jota olet suorittamassa tai jonka olet jo suorittanut. Tämä koskee myös opiskeluoikeutta, joka on päättynyt opintoajan rajaukseen tai siirretty passiivirekisteriin. Lue lisätietoa näistä seuraavilta sivulta: Opintoajan rajaus ja Passiivinen opiskeluoikeus.

Opiskelijalla voi olla saman tasoisen tutkinnon opiskeluoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmassa kerrallaan.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Kielitaidon todentamisesta on oma sivunsa.