Turun yliopiston erillishaku varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen syksyllä 2023

Syksyn erillishaku on 2. – 23.10.2023 klo 15.00

Lisätietoa koulutuksesta löydät tämän sivuston kohdasta Opetuspaikka ja opetuksen toteutus sekä oheisen linkin kautta: varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma

Koulutuksen tarkat valintaperusteet sekä 2.10.2023 aukeavan hakulomakkeen löydät Opintopolusta.

Koulutus alkaa keväällä 2024

Opetuspaikka ja opetuksen toteutus

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Opinnot alkavat 8.-9.1.2024 lähiopintoina järjestettävänä orientaatiojaksolla. Kevätlukukaudella 2024 Rauman kampuksella järjestettävä lähiopetus keskitetään alkuviikkoon. Tämän lisäksi aikaan sidottua etäopiskelua voi olla klo 16.30 jälkeen. Opinnot edellyttävät näiden aikojen lisäksi ajan varaamista myös itsenäiselle opiskelulle. Kevätlukukaudella 2024 opinnot koostuvat yleisopinnoista, kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista. Jokaiselle opiskelijalle laadittava Hops tukee opintojen suunnittelua.

Lukuvuoden 2024-2025 lähiopetukselle varattavat viikonpäivät tarkennetaan syksyn työjärjestyksen julkaisun yhteydessä viimeistään 15.6.2024.

Koulutukseen sisältyy 2. ja 3. opiskeluvuotena kaksi 6-7 viikon mittaista ohjattua harjoittelua, jotka edellyttävät läsnäoloa harjoittelupaikkana toimivassa varhaiskasvatusyksikössä.

Hakeminen ja liitteet

Hakemuksen liitteet

HAKUKELPOISUUS

Jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista, sinun tulee liittää hakemuksellesi kuva/skannaus tutkintotodistuksestasi 23.10.2023 klo 15.00 mennessä. Muissa tapauksissa tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä, eikä liitettä tarvita.

IB-, EB-tutkinto:

  • Jos IB- tai EB-tutkintosi valmistuu syksyllä 2023, ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä. Valmiin IB-tutkinnon lopulliset arvosanat on pyydettävä toimittamaan Turun yliopistoon IBO-organisaation kautta. Turun yliopiston numero on 000182 University of Turku (Turun yliopisto).

DIA/Reifeprüfung -tutkinto:

  • Tutkintotodistuksen arvosanasivu ja vastaavuustodistus

Suomalainen ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990

  • Ylioppilastutkintotodistus

 

KIELITAITO

Mikäli osoitat kielitaitosi erillisellä todistuksella, saat hakulomakkeellesi pyynnön todistuksen liittämisestä. Kielitaidon osoittava liite on liitettävä hakemukselle 23.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Mikäli et liitä näitä hakemukseesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi. Mikäli tulet hyväksytyksi, yliopisto saattaa pyytää alkuperäisen todistuksen nähtäväksi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyä todistusta, opiskelupaikkasi perutaan.

Erillishaun aikataulu
  • Erillishaku on 2.-23.10.2023 klo 15.00
  • Soveltuvuuskoe järjestetään 21.-22.11.2023 Rauman kampuksella. Soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen.
  • Saat tietää valintojen tulokset viimeistään 27.11.2023.
  • Ota opiskelupaikkasi vastaan ennen 4.12.2023 klo 15.00.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 15.12.2023 klo 15.00.
  • Opinnot alkavat tammikuussa 2024
Sähköinen hakulomake

Valintaperusteet sekä linkki 2.10.2023 aukeavaan sähköiseen hakulomakkeeseen löytyvät Opintopolusta.

 

 

 

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea koulutukseen?

Ollaksesi hakukelpoinen tässä haussa, sinulla tulee olla

1. Ylioppilastutkinto

tai

2. 23.10.2023 mennessä suoritettu kasvatustieteellinen perusopintokokonaisuus (25 op)

ja

3. Riittävä kielitaito (kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kohdassa).

 

Sinulla tulee olla joko

14.11.2023 mennessä suoritettu suomalaisen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA)

tai

suomalaisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa taikka täydennyskoulutuskeskuksessa suomalaisen yliopiston opetussuunnitelman mukaiset kasvatustieteelliset perusopinnot 25 opintopistettä.

Opintokokonaisuus tulee olla suoritettu hyväksytysti. Kokonaisuus tulee olla koottuna perusopintojen opintokokonaisuudeksi. Irrallisten opintojaksojen suoritus ei siis riitä. Opinnot tulee olla suoritettu, arvioitu ja opintokokonaisuus koottu siten, että perusopintokokonaisuutta koskevat liitteet on mahdollista toimittaa määräaikaan 23.10.2023 klo 15.00 mennessä.

 

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Opinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Lue lisää täältä.

 

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Et voi saada uutta tutkinnon suoritusoikeutta sellaiseen koulutukseen, jota olet suorittamassa tai jonka olet jo suorittanut. Tämä koskee myös opiskeluoikeutta, joka on päättynyt opintoajan rajaukseen tai siirretty passiivirekisteriin. Lue lisätietoa näistä seuraavilta sivulta: Opintoajan rajaus ja Passiivinen opiskeluoikeus.

Opiskelijalla voi olla saman tasoisen tutkinnon opiskeluoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmassa kerrallaan.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Kielitaidon todentamisesta on oma sivunsa.