Kansainvälisiä opiskelijoita Rauman kampukselle luokkahuoneessa.

Koulutusvienti kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunta tuottaa koulutuspalveluita useille eri valtioille. Koulutukset pohjautuvat uusimpaan tutkimustietoon, ja ne toteutetaan osana Turun yliopiston koulutusviennin palveluita.

Vierailupalvelut (Study Visits)

Tiedekunta järjestää 1-2 päivän vierailuja kasvatustieteiden tiedekuntaan ja/tai Turun/Rauman normaalikouluun. Vierailun ohjelmaan voi sisällyttää esittelyluennon suomalaisesta perusopetuksesta ja opettajankoulutuksesta tai vierailun Turun/Rauman normaalikouluun tai molemmat.

Täydennyskoulutuspalvelut

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää räätälöityjä 1-2 viikon täydennyskoulutuksia esimerkiksi opettajaryhmille, opettajien kouluttajille ja ministeriöiden edustajille. Koulutusten sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan asiantuntijoiden voimin.

Konsultointipalvelut

Tiedekunta tarjoaa räätälöityä asiantuntijapalveluja erilaisiin koulutuksen ja kasvatustieteiden alan kysymyksiin ja tilanteisiin.

Ota yhteyttä!

Tarkempia tietoja tarjolla olevista mahdollisuuksista voi tiedustella projektikoordinaattorilta: education@utu.fi.

Suomen ulkopuolisilta toimijoilta (pois lukien median edustajat, suomalaisten ministeriöiden delegaatiot sekä strategiset kumppanit) tiedekunta perii maksun vierailu-, täydennyskoulutus- ja konsultaatiopalveluista.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi vierailemaan tiedekunnassamme!